Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 32

Тема уроку: Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їхня різноманітність і функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

Без дихання існування організму неможливе...

Мета уроку: сформувати поняття про дихання та газообмін у тварин, роль цих процесів у житті тварин. Розглянути органи дихання тварин, їхню різноманітність і функції.

Основні поняття: газообмін, легеневі мішки, повітряні мішки, подвійне дихання, зябра, трахеї, легені, діафрагма.

Обладнання і матеріали: таблиці «Дихальні системи тварин», відеофрагменти про процеси дихання у тварин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Висловіть свою думку, чи справді без дихання існування організму неможливе. Як дихають тварини, що паразитують усередині організму?

II. Актуалізація опорних знань.

1. Вправа «Утвори пару». Утворіть пари між твариною та способом її живлення:

  • 1 олень
  • 2 вовк
  • 3 дощовий черв'як
  • 4 кліщ собачий
  • А паразит
  • Б фітофаг
  • В фільтратор
  • Г сапротроф
  • Д хижак

2. Відповіді на запитання з домашнього завдання.

3. Фронтальне опитування за запитаннями: Які загальні особливості будови травних систем хребетних тварин? Як особливості будови травної системи пов’язані зі способом живлення тварини та її середовищем життя? тощо

III. Мотивація навчальної діяльності.

1. Демонстрація відеофрагментів дихання тварин (риба, жаба, птах тощо).

2. Цікава інформація учнів про особливості дихання тварин. Наприклад, про дводишних риб, які мають, крім зябер, легені.

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням підручника: А) Різноманітність дихальних систем безхребетних тварин (с. 126-128): кільчасті черви; членистоногі (раки, павукоподібні, комахи); молюски; Б) Різноманітність дихальних систем хребетних тварин (с. 128-130): риби; амфібії; рептилії; птахи; ссавці.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці «Логікон»: заповніть пропущені комірки.

Логікон «Дихальні системи тварин»

Кільчасті черви

2

Кісткові риби

Амфібії

5

Ссавці

1

Зябра, трахеї, легеневі мішки

Зябра прикриті зябровими кришками

4

Гортань - трахея - бронхи - легені - повітряні мішки

7

Дощовий черв’як

Краб, муха, павук-хрестовик

3

Жаба ставкова

6

Собака свійський

2. Робота з термінами: газообмін, легеневі мішки, повітряні мішки, подвійне дихання, зябра, трахеї, легені, діафрагма.

VI. Підсумки.

1. Повторне обговорення епіграфа.

2. Підбиття підсумків з використанням вправи «Снігова грудка»: слово, речення, запитання за темою уроку (зябра, легені, трахеї тощо). Наприклад:

Зябра.

Зябра складаються із зябрової дуги, зябрових пелюсток і зябрових тичинок.

Чи може риба дихати зябрами на суходолі?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 30, повторити §§ 28, 29. Дати відповіді на запитання:

1. Як дихальна система амфібій сприяє пристосуванню їх до життя у двох середовищах - водному та наземно-повітряному?

2. Які особливості газообміну у птахів? Чи відрізняється їхня дихальна система від дихальної системи рептилій і ссавців?

3. Який зв’язок між газообміном дощового черв’яка та його видовою назвою «дощовий»?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.