Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Тема 2. Процеси життєдіяльності

Урок 31

Тема уроку: Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

Гетеротрофи - це організми

«виробники продукції» чи її «споживачі»?

Мета уроку: сформувати загальні поняття про обмін речовин гетеротрофного організму; процеси живлення та травлення; розглянути та охарактеризувати різноманітність травних систем тварин. Розвивати логічне та критичне мислення. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: хижацтво, фітофаги, сапротрофи, фільтратори, ферменти, замкнений та наскрізний кишечник, щелепи, підшлункова залоза, печінка.

Обладнання і матеріали: таблиці «Травні системи тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Прочитайте епіграф. Дайте відповідь на запитання, поясніть свою відповідь.

II. Актуалізація опорних знань.

Асоціювання до поняття живлення (складання асоціативної схеми).

Вписуються у схему способи живлення та приклади тварин.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Здивуй! Зацікав!».

Десятиметрова анаконда може проковтнути жертву навіть масою 70 кг. Відомий випадок, коли пітон завдовжки 5,7 м проковтнув гепарда. Змії можуть голодувати до двох років.

Найбільш ненажерливими тваринами вважають собачих кліщів, які після «обіду» можуть важити у 223 рази більше, ніж до нього. Так само кліщі легко переносять голод. Відомий випадок, коли кліщі існували без їжі 7 років.

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням підручника:

1. Повторення способів живлення тварин (§ 28) на базі асоціативної схеми, доповнення схеми.

2. Різноманітність травних систем безхребетних тварин (с. 120-122): кишковопорожнинні; плоскі черви; кільчасті черви; членистоногі; молюски.

3. Різноманітність травних систем хребетних тварин (с. 122-125): риби; амфібії; рептилії; птахи; ссавці.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці «Логікон».

Логікон «Травні системи тварин»

Плоскі черви

2

Риби

5

6

Ссавці

Рот - глотка - кишечник замкнений

3

Ротоглоткова порожнина з язиком - стравохід - шлунок - кишечник (тонкий і товстий) - клоака

Дзьоб - рот - глотка - стравохід - воло - залозистий відділ шлунка - м’язовий відділ шлунка - кишечник - клоака

Рот - глотка - стравохід - шлунок (рубець, сітка, книжка, сичуг) - кишечник (тонкий і товстий) - анальний отвір

1

Дощовий черв’як

4

Жаба озерна

7

8

2. Робота з термінами: хижацтво, фітофаги, фільтратори, ферменти, замкнений та наскрізний кишечник, щелепи, підшлункова залоза, печінка.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Похвала»: учні хвалять роботу однокласників.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати §§ 28, 29. Відшукати цікаву інформацію про дихання в різних тварин. Дати відповідь на запитання:

1. У яких тварин шлунок складний, має не одну, а кілька камер? Назвіть тварин і поясніть, із чим це пов’язано.

2. Чи є тварини, у яких у процесі еволюції травна система зникла або зазнала спрощення? Назвіть цих тварин і вкажіть причини таких змін.

3. Перерахуйте безхребетних і хребетних тварин, які добувають їжу за допомогою фільтрації. Де живуть ці тварини?