Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 33

Тема уроку: Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

Буває червона, синя, зелена, жовта, безбарвна.

Тече в організмі тварин.

Біологічна загадка

Мета уроку: сформувати поняття про транспорт речовин у тварин; кров, її основні функції. Розглянути кровоносні системи тварин (замкнені та незамкнені). Розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: клітини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити), артеріальна та венозна кров, замкнена та незамкнена кровоносні системи; теплокровні та холоднокровні тварини.

Обладнання і матеріали: таблиці: «Кров», «Кровообіг тварин», відео та анімації кровообігу різних тварин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розгадування загадки з епіграфа (кров).

II. Актуалізація опорних знань.

1. Біологічний диктант за темами «Живлення», «Дихання». Закінчіть речення, вставте пропущені слова (кожне речення - 1 бал).

1. Гетеротрофним називають живлення ____ .

2. За способом живлення жук-гробарик, жук-гнойовик, дощовий черв’як ____ належать до ____ .

3. Хижацький спосіб життя притаманний ____ .

4. Кишечник, у якого відсутній анальний отвір, називають ____ .

5. Фільтруючи воду, їжу добувають такі тварини: ____ .

6. Для птахів характерним є розширення стравоходу ____ та два відділи шлунка - ____ і м’язовий.

7. Кишечник у більшості тварин має два відділи: ____ .

8. Кисень до організму жаби потрапляє двома шляхами: через ____ та ____ .

9. Зябрами дихають ____ .

10. Хрущ, тарган, бджола дихають ____ .

11. Альвеолярні легені розвинені у ____ .

12. Кити, дельфіни у воді дихають ____ .

2. Гронування до слова «кров».

III. Мотивація навчальної діяльності.

Анімації кровообігу різних тварин, відео скорочень серця тварин.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням підручника: А) Кров, її склад та функції (с. 131-132); складання схеми функції крові; Б) Серце, судини (с. 131-133); В) Кровоносна система безхребетних (с. 132) і хребетних тварин (с. 133); Г) Холоднокровні та теплокровні тварини (с. 134).

2. Складання схеми незамкненої та замкненої кровоносних систем на прикладі рака і риби.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці «Логікон»: заповніть пропущені комірки.

Логікон «Кровоносні системи тварин»

Кільчасті черви

Комахи

Молюски

Риби

Амфібії

Ссавці

Кров безбарвна, зелена, червона

Гемолімфа (безбарвна, жовта)

3

5

Кров червона, холодна

Кров червона, гаряча

Серце відсутнє

2

Серце дво-; три-; чотирикамерне

Серце двокамерне

7

Серце чотирикамерне

1

Кровоносна система незамкнена

4

6

Кровоносна система замкнена, два кола кровообігу

8

2. Робота з термінами: клітини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити), артеріальна та венозна кров, замкнена та незамкнена кровоносні системи; теплокровні та холоднокровні тварини.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Ключовий момент уроку»: учні пригадують найважливіші, на їхню думку, моменти уроку.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 31, закінчити схеми в зошиті.