ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Контрольні запитання

1. Причин для цього чимало: це і недосконалість конструкції приладу, і недосконалість методу вимірювання (наприклад, початок олівця неможливо абсолютно точно сумістити з нульовою поділкою шкали лінійки), і вплив зовнішніх чинників.

2. Для підвищення точності вимірювання потрібно взяти інструмент з найменшою ціною поділки та провести кілька замірів, потім знайти середній результат.

3. Похибки при вимірюванні поділяються на абсолютні та відносні. Похибка, яка дорівнює модулю різниці між істинним і виміряним значеннями фізичної величини, називається абсолютною похибкою результату вимірювань. Під час одного прямого вимірювання абсолютна похибка дорівнюватиме ціні поділки шкали вимірювального приладу.

Абсолютна похибка виражається в одиницях вимірюваної величини. Відносна похибка результатів вимірювання дорівнює відношенню абсолютної похибки до виміряного значення фізичної величини. Відносну похибку позначають символом ε (епсилон). Найчастіше відносну похибку подають у відсотках: наприклад ε = 0,008 • 100 % = 0,8 %.

4. Щоб знайти відносну похибку потрібно поділити абсолютну похибку на значення виміряної величини. Тобто:

5. Наочніше точність вимірювання показує відносна похибка. Чим менша відносна похибка, тим точніші результати вимірювання.

6. Наприклад при вимірюванні відстані, яку учень проходить ідучи до школи, достатньо знати в метрах, отже менша точність буде зайвою. Якщо ми вимірюємо ліки в мл, то доцільно взяти мензурку з ціною поділки 1 мл, адже менша точність призведе до неправильної дозировки ліків. Якщо ми робимо шпаківню, до доцільна точність вимірювання — мм. При вимірюванні ваги цукерок достатньо знати результат в г, а коли мова йде про ліки, то провізору треба знати точність в міліграмах.

Вправа №5

1. Точніший результат отримаємо у випадку з меншою ціною поділки шкали — 0,1 см, бо абсолютна і відносна похибки будуть менші, оскільки вони залежать від ціни поділки.

2. 1) l = (2 + 0,5) см, d = (2,5 + 0,5) см, h = (4 + 0,5) см.

2) Оскільки ціна поділки становить 0,5 см визначимо відносну похибку:

3) Найменша похибка при вимірюванні висоти, отже це вимірювання є найточнішим.

3. За один подих через легені проходить V1 = 0,5 дм3 = 500 см3.

Загальний об’єм: V2 = 5500 см3.

Для визначення кількості подихів потрібно поділити об’єм повітря яке пройшло за деякий час на величину об’єм одного подиху. Тобто:

4. Округлимо число n = 3,141592653 до:

  • а) цілих — n = 3;
  • б) десятих — n = 3,1.
  • в) сотих — n = 3,14;
  • г) тисячних — n = 3,142;
  • д) десятитисячних — n = 3,1416.
Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).