ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

Лабораторна робота № 8

Тема. Дослідження пружних властивостей тіл

Мета: дослідити пружні властивості гумових шнурів під час деформації розтягнення.

Обладнання: штатив із муфтою та лапкою; три однакові гумові шнури завдовжки 15-20 см; набір тягарців масою 100 г кожен; учнівська лінійка.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перед тим як виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання.

1) Що таке деформація? Які існують види деформації? (Деформація — зміна форми та (або) розмірів тіла. За тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної, розрізняють деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення, зсуву.)

2) Які деформації називають пружними? пластичними? (Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними.)

3) За якою формулою розраховують силу пружності? (Гука Fпруж = kx)

2. Визначте ціну поділки шкали лінійки.

3. Зберіть пристрій.

1) На кінцях одного зі шнурів (шнур А) зав’яжіть петлі так, щоб відстань між вузликами становила близько 8 см.

2) Складіть два інші шнури й отримайте подвійний шнур В. На його кінцях теж і зав’яжіть петлі так, щоб відстань між вузликами становила приблизно 8 см.

3) Шнури А і В підвісьте за петлі на лапку штатива.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

Результати вимірювань та обчислень відразу заносьте до таблиці.

1. Потягнувши за петлю, вирівняйте шнур А, не розтягуючи його. Виміряйте відстань l між вузликами — довжину недеформованого шнура А.

2. Підвісьте до шнура А тягарець масою 100 г. Виміряйте відстань lA між вузликами — довжину деформованого шнура А.

Примітка. Якщо підвішений до шнура тягарець масою 100 г перебуває в стані спокою, він розтягує шнур із силою, що дорівнює приблизно 1 Н.

3. Зніміть тягарець. З’ясуйте, чи повернувся нижній вузлик у вихідне положення, тобто чи була деформація шнура пружною.

4. До шнура А послідовно підвішуйте 2, 3, 4 тягарці. Для кожного випадку виміряйте довжину деформованого шнура А.

Зверніть увагу: після кожного досліду слід знімати тягарці й з’ясовувати, чи повернувся нижній вузлик шнура у вихідне положення. Якщо деформація шнура перестане бути пружною (після зняття тягарців шнур залишиться деформованим), досліди необхідно припинити.

5. Повторіть дії, описані в пунктах 1-4, зі шнуром В.

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду:

1) визначте видовження шнурів:

xA = lA - l0A і xв = lв - l0B; отримані результати подайте в метрах.

2) знайдіть відношення:

Аналіз експерименту та його результатів

Порівняйте відношення

для кожного досліду. Зробіть висновок, у якому зазначте:

1) до яких матеріалів можна віднести гуму, з якої виготовлені шнури (до пружних чи пластичних);

2) чи впливає навантаження на те, якою буде деформація (пружною чи пластичною);

3) чи залежить у разі пружної деформації жорсткість

шнура від його видовження;

4) як змінилася жорсткість шнура зі збільшенням його товщини вдвічі.

Висновок: Гуму можна віднести до пластичних матеріалів. Жорсткість шнура не залежить від його видовження. Якщо товщина збільшилась вдвічі, жорсткість теж збільшилася вдвічі.

Творче завдання

Чи зміниться відношення

отримане в роботі, якщо шнур замінити на вдвічі довший? Перевірте результати своїх міркувань експериментально.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).