ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон гука

Контрольні запитання

1. Деформація — зміна форми та (або) розмірів тіла.

За тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної, розрізняють деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення, зсуву.

2. Деформації розтягування, стиснення, вигину, кручення, зсуву.

3. Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними.

Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними.

4. Сила пружності — це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації.

5. При деформації міняються відстані між молекулами і виникають сили притягування або відштовхування, які напрямлені на відновлення цих відстаней.

6. У разі малих пружних деформацій розтягнення або стиснення сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан:

Fпруж = kx,

де Fпруж — сила пружності; х — видовження тіла; k — коефіцієнт пропорційності, який називають жорсткістю тіла.

7. Сила — це фізична величина, тому її можна виміряти. Прилади для вимірювання сили називають динамометрами.

8. Основна складова найпростіших динамометрів — пружина. Розглянемо принцип дії таких динамометрів на простому прикладі. Щоб за допомогою пружини, жорсткість k якої відома, виміряти силу F, з якою тягнуть тягне візок, необхідно:

  • 1) виміряти видовження х пружини;
  • 2) скориставшись законом Гука, визначити силу пружності (Fпруж = kx), яка діє з боку пружини і за значенням дорівнює силі F тяги: F = Fпруж.

Вправа №19

1. Стільниця деформується і сила пружності, яка при цьому виникає, напрямлена проти деформації.

2. l = l1 - l2 = 12 см - 2 см = 10 см.

3.

4. а) Fпруж = 10Н, х = 0,2м;

5. a) x = 2 см, Fпруж = 13 H; Fпруж = kx

6.

7. Скористаємось законом Гука:

Fпруж = kx

1 пружина: F1 = 20 H, x = 1 см = 0,01 м.

Розрахуємо видовження для кожної пружини.

1 пружина: F1 = 50Н, k = 2000Н/М.

8.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).