ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

§ 11—12. Світ середньовічного міста

1. Як виникали міста в Європі

Використовуючи текст та ілюстрації (с. 59), поставте ланцюжок запитань, які допоможуть вам з'ясувати, як виглядали міста.

1. Які риси характеризують міста середньовічної Європи?

2. Як виглядали середньовічні міста згідно з ілюстраціями?

3. Які будівлі були типовими для міст середньовіччя?

4. Які особливості міст середньовічного періоду можна знайти на ілюстраціях?

5. Як міста розвивалися у середньовіччі?

6. Як міста вплинули на культуру та розвиток науки?

7. Яка була роль ремесла у містах середньовіччя?

8. Чому середньовічні міста вважаються значним кроком у розвитку цивілізації?

На основі схеми назвіть причини виникнення та зростання міст і поясніть кожну з них.

Схема причин виникнення та зростання міст містить наступні пункти:

1. Географічні умови: розташування на річках, берегах морів та океанів, в приблизності до природних ресурсів.

2. Економічні фактори: розвиток торгівлі, ремесла, промисловості, залізничних та автомобільних доріг.

3. Політичні фактори: розташування адміністративних центрів, наявність оборонних мурів і фортець.

4. Культурні фактори: розташування університетів, музеїв, театрів, бібліотек, та інших культурних і наукових установ.

5. Соціальні фактори: наявність робочої сили та робочих місць, наявність освіти, охорони здоров'я, наявність культурних та розважальних закладів.

6. Технологічний розвиток: збільшення потужності та розвиток енергетики, нові технології будівництва та транспортування, технологічний прогрес в сфері промисловості.

Всі ці фактори взаємодіють між собою та впливають на виникнення та зростання міст. Наприклад, географічне розташування міста біля водних шляхів та природних ресурсів сприяє розвитку економіки та залученню іноземних інвестицій. Розташування міста на перехресті транспортних маршрутів збільшує його значення як торговельного центру, а розташування університетів, музеїв, театрів, бібліотек та інших культурних і наукових установ допомагає приваблювати інтелектуалів та таланти до міста, сприяє розвитку освіти та науки. Розташування адміністративних центрів та наявність оборонних мурів та фортець свідчить про політичну значимість міста та його важливість в обороні країни. Наявність робочої сили та робочих місць, освіти, охорони здоров'я, культурних та розважальних закладів є важливими соціальними факторами, які сприяють якісному життю мешканців міста. Технологічний розвиток, збільшення потужності та розвиток енергетики, нові технології будівництва та транспортування також впливають на розвиток міст та підвищують їх ефективність. Всі ці фактори взаємодіють між собою та впливають на виникнення та зростання міст, їхнє розвиток та значимість у сучасному світі.

2. Чому і як міста боролись за самоврядування

На основі тексту розтлумачте поняття: «міська комуна», «самоврядування», «магдебурзьке право». Коротко перекажіть текст одне одному, користуючись цими словами та словосполученнями як опорними.

Міська комуна - це організаційно-правова форма об'єднання мешканців міста для спільного вирішення питань життя та діяльності міста.

Самоврядування - це процес управління, який здійснюється місцевими органами влади з урахуванням інтересів та потреб місцевих жителів.

Магдебурзьке право - це набір юридичних норм, які регулюють діяльність міських органів влади та забезпечують права та свободи міських жителів.

Текст пояснює, що міська комуна є організаційно-правовою формою, яка виникла у середньовіччі в Європі та спрямована на спільне управління містом. Це досягалося завдяки самоврядуванню, яке передбачало активну участь місцевих жителів у прийнятті рішень та управлінні містом. Магдебурзьке право забезпечувало права та свободи міських жителів та регулювало діяльність міських органів влади.

Спираючись на зображення і текст, опишіть ратушу, підтвердьте або заперечте думку про те, що ратуша була гордістю міста.

На зображеннях представлені ратуші в Бремені та Брюгге. Ратуші цієї епохи виконували не тільки адміністративні та правові функції, але й символізували гордість та незалежність міста. Ратуші мали вражаючі архітектурні деталі, оздоблення та розташовувалися у центрі міста, біля головної площі. Тому можна стверджувати, що ратуша була гордістю міста, а також важливим елементом його історії та культури.

3. Яку роль відігравали цехи у розвитку ремесла

Складіть стислий (2-3 пункти) план розповіді «Середньовічні цехи». Обговоріть його із сусідом чи сусідкою по парті. Перекажіть одне одному пункти за планом.

 • Вступ: Що таке цехи та чому вони виникли в середньовічній Европі.
 • Структура цеху: Майстер, кваліфіковані ремісники, навчання та набуття кваліфікації.
 • Діяльність цеху: Контроль якості, цін та виробництва, захист прав ремісників.
 • Розвиток цехів у різні періоди: Від раннього середньовіччя до розвитку капіталізму, згадка про найбільш відомі цехи.
 • Вплив цехів на економіку та суспільство: Покращення якості виробів, зростання конкурентоспроможності, забезпечення соціального захисту ремісників.
 • Висновок: Значення цехів для розвитку середньовічного суспільства та успадкованість їхніх принципів в сучасному світі.
 • На основі схеми визначте причини, що спонукали ремісників об'єднуватися в цехи, та поясніть кожну з них.

  1. Забезпечення якості виробів:
  • контроль якості сировини;
  • контроль якості виробництва;
  • забезпечення ремонтів та обслуговування виробів.
  1. Захист прав ремісників:
  • забезпечення захисту інтелектуальної власності;
  • підтримка у судових справах;
  • підтримка при конкуренції з іншими ремісниками.
  1. Поліпшення умов праці та соціальний захист:
  • контроль робочого часу;
  • стандарти безпеки праці;
  • соціальний захист у разі хвороби чи нещастя.
  1. Об'єднання для більшої сили:
  • спільне придбання сировини;
  • спільний продаж готової продукції;
  • підтримка на ринку.

  Використайте схему, ілюстрацію і документ для характеристики стосунків усередині цеху. Визначте, які обмеження накладали цехи. Які з них, на вашу думку, гальмували розвиток ремесла?

  Цехи були організовані на засадах майстерності та навчання, і стосунки в них були ієрархічними. Найвищою посадою в цеху був майстер, власник майстерні, знавець ремесла і основний виробник, який був членом цеху. Підмайстер був найманим працівником, який працював під керівництвом майстра і мав за мету стати майстром, виготовивши зразковий виріб. Учень був прислугою у майстерні і домі майстра і працював переважно безкоштовно за проживання і харчування у сім'ї майстра.

  Цехи накладали обмеження на виробництво, встановлюючи кількість майстрів у майстерні. Це дозволяло забезпечити високу якість виробів і контролювати конкуренцію. Також, в цехах були встановлені правила щодо використання сировини і інструментів, а також обмеження на зарплати підмайстрів і учнів.

  Одним з обмежень, які гальмували розвиток ремесла, була обмеженість кількості майстрів у майстерні. Це не дозволяло ремісничому виробництву зростати і розширюватися, оскільки кожна майстерня мала обмежену кількість працівників. Також, цехи часто захищали традиційні методи виробництва, що ускладнювало введення нових технологій та інновацій.

  4. Як розвивалась торгівля

  На основі схеми визначте, хто і з ким торгував у Середні віки. Де розташовувалися основні центри торгівлі в Європі? Як пов'язані розвиток торгівлі та грошовий обіг?

  На схемі зображено, що в Середні віки торгівля проводилася між країнами Європи, а також з Азією та Африкою. Так, наприклад, західні країни торгували зі Сходом через Константинополь, а з країнами Південної Європи - через Середземне море. Також торгували через головні міста країн: Париж, Лондон, Амстердам та інші.

  Основні центри торгівлі в Європі - це міста-порти, де збиралися торговці з усіх країн. До таких міст можна віднести, наприклад, Венецію, Генуї, Рагузу, Брюгге та інші.

  Розвиток торгівлі та грошовий обіг були тісно пов'язані. З розвитком торгівлі збільшувалася потреба в грошах для здійснення платежів. Тому, з одного боку, розвиток торгівлі призводив до зростання кількості грошей у циркуляції, з іншого - потреба в грошах створювала передумови для розвитку грошового обігу і фінансової системи.

  5. Чому в містах розвивалась власна культура

  Чим культура міст відрізнялася від селянської та рицарської? Чому так відбулося? Знайдіть у тексті пояснення до наведених ілюстрацій (с. 64-65).

  Культура міст відрізнялася від селянської та рицарської на кількох рівнях. Перш за все, міська культура була більш сучасною та різноманітною, оскільки міста були центрами торгівлі та культурного життя, де зіштовхувалися різні культури та традиції. У містах було розвинене ремесло, торгівля та громадське життя, що призвело до формування нових соціальних верств, наприклад, міщан.

  У містах також розвивалися нові мистецтва та архітектура, які відображали рівень розвитку та багатство міста. Наприклад, на малюнках зображені будинки міщан, які мали прикрашені фасади та високі дахи.

  Одна з причин такого відрізнення культур може бути пов'язана зі специфікою життя в містах та селах. Міста розвивалися як центри торгівлі та ремесла, що привело до зміни структури населення та формування нових соціальних груп. Села ж зберігали свою відносну замкнутість та консерватизм.

  Щодо ілюстрацій, на них зображені міщани та їх будинки, які були прикрашені деталями та мали складну архітектуру, що свідчить про високий рівень розвитку міської культури та мистецтва.

  1. Дайте визначення понять: «цех», «гільдія», «лихварство».

  «Цех» - це об'єднання ремісників для спільної виробничої та професійної діяльності. «Гільдія» - це об'єднання купців або майстрів, що мали спільний інтерес в розвитку своєї галузі або торгівлі. «Лихварство» - це практика надмірно високих відсотків за позики грошей.

  2. Де з'явилися найперші середньовічні міста?

  Найперші середньовічні міста з'явилися в Месопотамії та Єгипті, а також у Греції та Римі. Пізніше, під час середньовіччя, міста стали розвиватися в усій Європі.

  3. Що таке Магдебурзьке право?

  Магдебурзьке право - це збірник правил та законів, що регулював життя міст у Німеччині та Європі, він був створений на основі міського права Магдебурга, що було одним з найбільш поширених у Середні віки.

  4. Опишіть традиції середньовічних містян.

  Традиції середньовічних містян включали в себе дотримання строгих правил та обмежень, що встановлювалися цехами та гільдіями. Ці правила стосувалися виробництва, торгівлі, будівництва та інших аспектів життя міста. Крім того, містяни зазвичай мали більш світський та розкішний спосіб життя порівняно з селянами та рицарями, адже міста були центрами торгівлі та культури. Ілюстрації можуть бути використані для ілюстрації різних аспектів життя міста, наприклад, будівництва, торгівлі, культури та соціального життя.

  5. У місті Единбурзі була вулиця «корів», у Страсбурзі — вулиця «биків», у Брюсселі — вулиця «однієї людини». Чим ви можете пояснити такі назви?

  Такі назви вулиць можуть бути пов'язані з тим, що в давнину вулиці нерідко називали за предметами, які там продавалися або з відомостями про те, що там відбувалось. Наприклад, на вулиці "корів" можна було купити та торгувати худобою, на вулиці "биків" - бичачими шкірами, а вулиця "однієї людини" могла бути пов'язана з історією однієї особи, що там жила.

  6. Чому, на вашу думку, в Середні віки виникло прислів'я: «Повітря міста робить людину вільною»?

  Прислів'я «Повітря міста робить людину вільною» може пояснюватися тим, що в середньовічних містах було менше обмежень, ніж у сільській місцевості. У містах було більше можливостей для заробітку, освіти, культурного розвитку, політичного впливу та взаємодії з різними людьми. Також міста були місцям різноманітних святкувань та розваг, що відбивалося на психології міського населення.

  7. Охарактеризуйте особливості світосприйняття містян в епоху Середньовіччя.

  Світосприйняття містян в епоху Середньовіччя було досить складним. Вони були впливовані релігійними та міфологічними уявленнями, традиціями, технологічними досягненнями тощо. У містах відбувалися різноманітні культурні, релігійні та громадські заходи, які впливали на погляди та поведінку міського населення. Також в середньовічній культурі важливе значення мали симболіка та обряди, які сприяли формуванню колективної свідомості містян та їхньої ідентичності.

  Оберіть одне із завдань та виконайте його.

  1. Намалюйте вулицю середньовічного міста або середньовічний ярмарок, навмисно припустившись помилок. Наступного уроку запропонуйте друзям їх помітити й виправити.

  -

  2. Знайдіть у підручнику з історії України або в іншому джерелі інформацію про поширення Магдебурзького права на українських землях. Які міста ним користувалися? Коли це відбувалося? Підготуйте невеличку розповідь для однокласників/однокласниць.

  Магдебурзьке право — це система правил, яка з'явилася у Німеччині у XII столітті і стала основою для створення міських самоврядувань. Пізніше це право було розповсюджене в багатьох країнах Європи, включаючи Україну.

  Українські міста, які користувалися Магдебурзьким правом, з'явилися у XIII-XIV століттях. Серед них можна виділити Львів, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ та інші.

  Магдебурзьке право дозволяло містам мати своїх виборних представників, створювати свої закони та судити у своїх власних судах. Це значно збільшувало самостійність міст та сприяло їх розвитку.

  Інколи Магдебурзьке право використовували як підставу для виділення особливого статусу окремим селищам та містечкам. В Україні це право діяло до XVIII століття, коли було замінене іншими формами міського самоврядування.

  Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).