ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

Вступ. Назустріч історії Середньовіччя

§ 1. Перехід людства від Стародавнього світу до Середніх віків

§ 2. Середньовіччя як період розвитку людства

Розділ I. Перші Середньовічні держави

§ 3. Становлення середньовічної Європи

§ 4. Імперія Карла Великого

§ 5. Візантійська імперія

§ 6. Арабський світ

§ 7. Практична робота. Спільні риси ранньосередньовічних монархій

Розділ ІІ. Середньовічний світ Західної Європи

§ 8. Зв'язок людини і природи. Рух середньовічного населення

§ 9. Середньовічне європейське суспільство

§ 10. Практична робота. Життя і традиції рицарів та селян

§ 11-12. Світ середньовічного міста

Розділ III. Європейське суспільство і держави в Х—XV ст.

§ 13. Походи вікінгів та їхні завоювання

§ 14. Хрестові походи

§ 15. Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

§ 16. Франція в XI—XV ст.

§ 17. Англія в XI—XV ст.

§ 18. Практична робота. «Велика хартія вольностей»

§ 19. Священна Римська імперія

§ 20. Держави Середземномор'я в Середні віки

Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

§ 21. Вплив церкви на середньовічне суспільство

§ 22. Практична робота. Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента

§ 23. Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

§ 24. Раннє Відродження і гуманізм

§ 25. Архітектура і мистецтво

Розділ V. Країни Центральної та Східної Європи

§ 26. Держави Центральної та Східної Європи в Х-XV ст.

§ 27. Новгородська боярська республіка Велике князівство Московське в X—XV ст.

§ 28. Практична робота. Взаємодія візантійської, слов'янської та європейської культурних традицій. Виникнення слов'янської писемності. Кирило і Мефодій

§ 29. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ

Розділ VI. Середньовічний Схід (оглядово)

§ 30-31. Країни Середньовічного Сходу

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).