ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

Розділ III. Європейське суспільство і держави в Х—XV ст.

§ 13. Походи вікінгів та їхні завоювання

1. Якою була Скандинавія в добу Середньовіччя

На основі тексту й зображень археологічних знахідок опишіть життя скандинавів у Середні віки.

Скандинави, також відомі як вікінги, були одним з найбільш відомих народів Середньовіччя. Вони жили у північній Європі і скандинавських країнах, таких як Норвегія, Данія та Швеція, від 8-го до 11-го століття. Скандинави були відомі своїми завойовницькими походами та торговими контактами з іншими народами.

Археологічні знахідки свідчать про те, що скандинави вели активний рухливий спосіб життя. Вони використовували дерев'яні човни, щоб подорожувати по морю і по рікам. На зображеннях можна побачити різноманітні вбрання та зброю скандинавів, які вони виготовляли самі.

Скандинави були відомі своїм військовим мистецтвом та сильною воєнною культурою. Вони вчилися воювати з дитинства і вірили в богів, які підтримували їх у битвах. Середньовічні скандинави також вірили в існування Вальгали, райського місця для воїнів, які загинули в бою.

Крім військових походів, скандинави також були відомі своїми торговими мережами, які простягалися від Європи до Азії. Вони торгували шкірами, ковдрами, металевими виробами та іншими предметами, які виготовлялися в їхніх селах і містах. Середньовічні скандинави вірили в багатства та процвітання, і тому займались торгівлею не менш активно, ніж війнами.

У загальному, скандинави вели життя, сповнене пригод та ризиків, які були властивими для життя в Середньовіччі. Вони жили в селах та містах, де займалися різноманітними ремеслами, торгівлею та воєнними походами. Вони вірили в багатство та процвітання, і це стимулювало їхні торгові та здобувальні зусилля. Середньовічні скандинави також вірили в силу богів та існування Вальгали, райського місця для загиблих воїнів. Життя скандинавів у Середні віки було сповнене пригод та ризиків, і це зробило їх одними з найбільш відомих народів того часу.

Поєднайте інформацію ілюстрацій і документа (с. 67), обговоріть у загальному колі, що ви дізналися про світогляд і спосіб життя скандинавів у мирний і військовий час.

Із згаданих ілюстрацій та документа можна дізнатися декілька цікавих фактів про скандинавський світогляд і спосіб життя в різний період часу.

Корабель під парусом, що зображений на камені з Готланда, свідчить про велике значення мореплавства та торгівлі у скандинавському житті. Навіть у військовий час, воїни не були зовсім позбавлені рис мандрівників, що шукали нові землі та можливості для розвитку своєї економіки.

Рама для намету з Гокстада, а також приладдя для прядіння, що згадуються у Семунда Сигфуссона, вказують на значення традиційного життя та сімейних цінностей в скандинавському світогляді. Щоб бути повагованим та прийнятим у громаді, важливо було дотримуватися певних звичаїв та етикету, про що свідчать поради Семунда Сигфуссона.

Чоловіча брошка-півмісяць, знайдена у похованні, свідчить про те, що воїни мали велике значення у скандинавському суспільстві. Однак, це не означало, що вони були безстрашними та агресивними в будь-який час. У культурі скандинавів було важливо дотримуватися засад гостинності та взаємовигодної співпраці, що свідчиться з порад Семунда Сигфуссона про прийом гостей.

Котел із Гокстада може свідчити про важливість господарства та виробництва у скандинавському житті. У мирний час скандинави займалися землеробством, рибальством, тваринництвом та ремеслами, що було не менш важливим для їхнього економічного розвитку, ніж військова діяльність. Це підтверджується іншими артефактами, такими як знаряддя для прядіння та ткацтва. У скандинавському суспільстві було важливо дотримуватися засад працелюбності та економічної самодостатності, що допомагало забезпечувати їхні потреби та зміцнювати їхню громаду.

2. Чим уславились скандинавські воїни

Ознайомтеся з текстом. За допомогою карти (с. 70) доповніть інформацію наведеного документа.

Цей текст розповідає про вікінгів, що були відомі як найкращі воїни свого часу та про їхню службу у руських князів. Варяги - це скандинавські воїни, які були прийняті до війська руських князів за певних умов. Перша згадка про наймане військо міститься в "Повісті временних літ" під 941 роком в оповіді про підготовку великого князя київського Ігоря до походу на Візантію. У ісландському "Пасмі (Сазі) про Еймунда" детально описується процедура укладення та умови угоди найму вікінгів до руського війська за Ярослава Мудрого.

Опишіть корабель вікінгів. Які його деталі відповідали військовим потребам вікінгів, а які — релігійним уявленням?

Корабель вікінгів був важливим елементом військової могутності вікінгів, які відомі своїми морськими походами і нападами на різні території.

Основними деталями корабля вікінгів були:

1. Довга, стрімка форма, що дозволяла швидко рухатись по воді та обходити інші кораблі.

2. Малий осад, що дозволяв проходити через мілководдя та залізні прегради.

3. Ряди весел, що забезпечували швидке рухання корабля.

4. Плоске дно, що дозволяло кораблю бути маневреним та легким у керуванні.

5. Кіль, що стояв у центрі корабля і дозволяв кораблю рухатись по напрямку.

6. Зброя і екіпірування, яке забезпечувало бойові можливості корабля.

Однак, корабель вікінгів не був просто військовим знаряддям. Він також відображав релігійні уявлення вікінгів. Корабель для вікінгів був символом смерті та відновлення, а їхні божества часто асоціювалися з морем. Вікінги вірили, що їхні душі після смерті мають перетнути море, щоб досягти свого острова щастя - Вальгалли, де їх очікує Одін. Тому, корабель для вікінгів був не просто транспортним засобом, а своєрідним "проходом" між життям і смертю, що повинен був допомогти їм досягнути божественного світу після життя. Вікінги часто прикрашали свої кораблі символами своїх божеств та використовували їх як своєрідний храм на водах, де проводили релігійні обряди та поклоніння богам.

Крім того, кораблі вікінгів були важливим елементом торгівлі та розвитку економіки вікінгів. Вони використовували кораблі для перевезення товарів та здійснення торгових операцій з різними народами.

Усе це робило кораблі вікінгів не тільки важливим знаряддям війни, але і символом культури та релігії вікінгів, який знайшов своє відображення в легендах та міфах.

3. Чому і як відбувались завоювання вікінгів

Опрацьовуючи схему, поясніть причини та наслідки завоювань вікінгів.

Схема, що демонструє причини та наслідки завоювань вікінгів:

ПРИЧИНИ:

  1. Населення Скандинавії в період вікінгів було високим, а земель було мало.
  2. Вікінги мали великий досвід у мореплавстві та військовій тактиці.
  3. Вікінги займалися розважальними та релігійними походами, що давало їм можливість набувати знання та досвід у плаванні та бойових діях.

НАСЛІДКИ:

  1. Розширення торгових маршрутів і обміну культурними цінностями між народами.
  2. Створення великих держав, таких як Данія, Швеція та Норвегія, які сформували свої національні ідентичності на основі вікінгської культури.
  3. Поширення християнства та зміна релігійних уявлень та традицій вікінгів.
  4. Створення великих імперій, таких як Руська та Нормандська імперії, які збагатились завдяки торгівлі та підкоренню інших народів.

Таким чином, завойовницькі походи вікінгів призвели до розвитку торгівлі та обміну культурними цінностями, але також спричинили війни, зміни релігійних уявлень та створення нових імперій.

На основі схеми й тексту (с. 71) визначте та покажіть на карті (с. 70) напрямки походів вікінгів і створені ними держави. Доведіть, що вікінгів недарма вважали не тільки найкращими мореплавцями тодішньої Європи, а й успішними завойовниками.

Вікінги були дійсно відомі своїми навиками мореплавства та завойовницької діяльності. Це було можливо завдяки ряду факторів.

По-перше, вікінги були досвідченими мореплавцями. Вони вивчали природні умови та навигаційні методи, які дозволяли їм долати великі відстані на морі. Вікінги використовували вітри, природні орієнтири та навігаційні інструменти, такі як сонячні годинники та компаси, щоб знаходити свій шлях по воді.

По-друге, вікінги мали потужні кораблі, які дозволяли їм впоратися з різними природними перешкодами та здійснювати довгі морські походи. Кораблі вікінгів були дуже маневреними та здатними до швидкого руху по воді, що дозволяло їм ефективно проводити напади на ворожі міста та селища.

По-третє, вікінги були добре озброєні та мали великий досвід бойової діяльності. Вони використовували свої мечі, топори та луки для бою з ворогами, а також здібно використовували тактику нападу та облоги.

Ці фактори дозволили вікінгам здійснювати успішні завойовницькі походи, які стали відомі в історії як вікінгські напади. На їхньому шляху опинялися різні міста та селища, які вони здобували та підпалювали. Вікінги здійснювали напади на західні та північні частини Європи, а також на Британію, Францію та Іспанію.

Наслідки вікінгських завойовань були багатогранні. З одного боку, вони принесли вікінгам багато багатств та підвищили їхній статус в суспільстві. З іншого боку, напади вікінгів стали причиною багатьох руйнувань та людських жертв. Багато міст та селищ були зруйновані та знищені, а люди були забрані в полон для подальшого продажу на рабство.

Проте завойування вікінгів також мали позитивні наслідки. Вони привнесли до Європи нові технології та культурні впливи, зокрема, майстерність з обробки металу та дерева, які дозволили зробити значний крок у розвитку техніки та архітектури. Крім того, вікінги стали першими європейськими мореплавцями, які досягли Америки, відкривши нові можливості для географічних відкриттів та торгівлі.

1. Як називали воїнів середньовічної Скандинавії?

Воїнів середньовічної Скандинавії називали вікінгами.

2. Що брали із собою в похід вікінги?

В похід вікінги брали з собою зброю (мечі, топори, луки), їжу та воду, а також інструменти для ремонту кораблів.

3. Чим нормани відрізнялися від нормандців?

Нормани - це одна з підрозділів вікінгів, які в основному діяли в Італії та на Близькому Сході. Нормандці - це потомки вікінгів, які оселилися в Нормандії після завоювання її в IX столітті.

4. Назвіть історичні джерела, якими послуговуються дослідники, вивчаючи добу вікінгів.

До історичних джерел, якими послуговуються дослідники, вивчаючи добу вікінгів, належать літературні твори (наприклад, Саги), археологічні знахідки (кораблі, зброя, предмети побуту), а також документи з розповідями про напади вікінгів на міста та селища в різних країнах.

5. Пригадайте, які ще народи викликали в середньовічних європейців такий самий жах, як і нормани. Що їх об'єднує?

Поміж інших народів, які викликали страх середньовічних європейців, можна згадати хуннів, монголів та тюрків. Їх об'єднує те, що ці народи були відомі своїми завойовницькими походами та жорстокістю в бою.

6. Охарактеризуйте результати нормандських завоювань.

Нормандські завойування мали значний вплив на історію Європи. Під час завойовницьких походів нормани засновували власні князівства та графства на півночі Франції, Англії та Італії. Завдяки цим завойуванням нормани стали одним з провідних народів середньовічної Європи.

Особливо важливим є нормандське завоювання Англії, яке відбулося у 1066 році. Після перемоги над англосаксонськими військами під час битви при Гастингсі, норманський вождь Вільгельм Завойовник став королем Англії. Це привело до значних змін у політичній та культурній сферах країни. Наприклад, нормани замінили англосаксонську аристократію своїми власними військовими вождями, а також внесли значні зміни до англійської мови та культури.

Також можна зазначити, що нормани здійснювали значний вплив на розвиток архітектури та мистецтва в Європі. Норманські будівлі та монастирі були відомі своєю витонченістю та розкішшю, а норманські художники створювали шедеври живопису та скульптури.

Узагалі, норманські завойування вважаються одними з найбільш значущих подій в історії Європи та мали далекосяжні наслідки, які вплинули на розвиток політики, культури, мистецтва та архітектури. Нормани стали провідним народом середньовічної Європи та заснували князівства та графства в різних країнах. Вони також внесли значний вклад у розвиток містобудування та розбудовували міста, що сприяло зростанню торгівлі та економічного розвитку. Крім того, нормани стали культурними посередниками між різними країнами та народами, що сприяло обміну знаннями та інноваціями. У загальному рахунку, норманські завойування мали значний вплив на розвиток Європи та стали важливою частиною історії світової культури.

1. Уявіть себе одним з учасників походу Ейріка Рудого й опишіть свої пригоди (використовуйте назви земель країн, морів, річок тощо, якими пройшов уявний похід; зазначте, що ви взяли б із собою, якими були б результати).

Я - вікінг з Ейрікової дружини, яка вирушила на похід зі Швеції до Східної Європи. На початку ми відправилися на кораблі через Балтійське море, де зустріли бурхливі хвилі та небезпечні скали. Після цього ми пройшли через Гданськ та взяли штурмом кілька східнослов'янських фортець на узбережжі Балтийського моря. На наступному етапі нашого походу ми відправилися рікою Віслою вглиб континенту та завдали поразки польському князю Болеславу. Після цього ми продовжили наш похід рікою Дніпро, де взяли штурмом кілька київських дружин та здобули значні багатства, які ми забрали з собою назад до Швеції.

Я взяв з собою свій меч та щит, який відбив мені багато ударів під час наших битв. Ми також забрали з собою золоті прикраси, срібні монети та цінні шкури, які були дуже вигідними на ринках Швеції та Ісландії.

Результатом нашого походу стало те, що ми забрали багато багатств та велику славу в своїй домівці. Також наші війська знайшли нових союзників серед східнослов'янських князів, з якими ми могли би співпрацювати у майбутньому.

2. За можливості знайдіть додаткову інформацію про взаємодію русичів та вікінгів.

Взаємодія русичів та вікінгів була складною та багатогранною. Вікінги були активними торговцями та піратами на Балтійському та Північному морях, а їхні походи до Східної Європи часто приводили до зіткнень з русичами.

Згідно з історичними джерелами, у 860 році вікінги захопили Київ, але швидко відступили, після того як отримали велику викупову за звільнення заручників. Однак, відносини між вікінгами та русичами не завершилися звільненням заручників та викупом. Вікінги продовжували здійснювати рейди в Східну Європу, зокрема до Росії, і з часом почали формувати постійні поселення, зокрема у Новгороді.

Існує також теорія, що вікінги вплинули на формування Київської Русі. Зокрема, деякі дослідники стверджують, що вікінги внесли свій внесок у розвиток руської держави, зокрема у військову та торговельну сфери.

У будь-якому випадку, взаємодія русичів та вікінгів мала значний вплив на історію Східної Європи.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).