ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 7. Електролітична дисоціація

47. Солі - електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічнх елементів та аніони кислотних залишків. Луги — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-йонів ОН-. Кислоти - електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіонів одного типу - йонів гідрогену Н+.

48. Ні, оскільки вони не здатні утворювати йони.

49. а) К2СО3 → 2К+ + СО32-

б) Fe(NO3)3 → Fe3+ + 3ΝΟ3-

в) MgCl2 → Mg2+ + 2Сl-

50. LiOH → Li+ + ОН-

HNO3 → Н+ + NO3-

CuSO4 → Cu2+ + SO42-

Ступінчасто дисоціює гідроген сульфід.

1 стадія: H2S → Н+ + HS-

2 стадія: HS- → Н+ + S2-

К3РО4 → 3К+ + РО43-

51. Тому що кальцій хлорид є речовиною йонної будови.

52. a) LiOH → Li++ ОН-

n(LiOH) = n(Li+) = n(OH-)

N(Li+) = N(ОН-) = n(ОН-) • NA = 0,1 моль • 6,02 • 1023 = 6,02 • 1022

б) K2SO4 → 2К+ + SO42-

n(K2SO4) = 2 • n(Κ+) = n(SO42-)

Ν(Κ+) = 2 • n(K2SO4) • ΝA = 2 • 0,017 моль • 6,02 • 1023 ≈ 2 • 1023

N(SO42-) = N(K2SO4) • ΝA = 0,017 моль • 6,02 • 1023 1 • 1023

54. Рівняння дисоціації: НСl → Н+ + Сl-

n(НСl) = n(Н+) = n(Сl-)

Розраховуємо кількість речовини хлороводню, що розчинили у воді:

Отже, йонів Н+ та Сl- також утвориться по 0,025 моль. Обчислюємо їхні маси:

m(Н+) = n(Н+) • M(Н+) = 0,025 моль • 1 г/моль = 0,025 г

m(Сl-) = n(Сl-) • М(Сl-) = 0,025 моль • 35,5 г/моль ≈ 0,89 г

Визначаємо їхні масові частки у розчині:

55. Рівняння дисоціації:

Всього в розчині будуть міститися:

4 моль йонів Na+, 2 моль йонів ОН-, 1 моль йонів SO42-. Обчислюємо їхні маси:

m(Na+) = n(Na+) • M(Na+) = 4 моль • 23 г/моль = 92 г

m(ОН-) = n(ОН-) • М(OН-) = 2 моль • 17 г/моль = 34 г

m(SO42-) = n(SO42-) • M(SO42-) = 1 моль • 96 г/моль = 96 г

Таким чином, загальна маса розчину становить:

800 г + 92 г + 34 г + 96 г = 1022 г

Обчислюємо масові частки йонів у розчині:

56. Розраховуємо кількість речовини кожного з йонів:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).