ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 6. Електроліти та неелектроліти

39. Метали - за допомогою електронів, які не утримуються атомами і вільно переміщуються в речовині.

40. Електроліти - сполуки, водні розчини і розплави яких проводять електричний струм. Приклади: купрум(ІІ) сульфат CuSO4, натрій хлорид NaCl, сульфатна кислота H2SO4.

41. У воді натрій хлорид під час розчинення утворює два типи йонів: катіони Na+ та аніони Сl-. Під час утворення електричного струму вони здатні рухатися до відповідних електродів.

42. Водопровідна вода містить у невеликій кількості солі, які є електролітами.

43. Вище електропровідність морської води - через більший вміст солей (які є електролітами).

44. а) кислоти; б) луги, солі, основні та амфотерні оксиди.

45. Барій оксид ВаО, магній хлорид MgCl2, калій гідроксид КОН. Ці речовини мають йонну будову.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).