ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

57. Ступінь електролітичної дисоціації - це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до загальної (початкової) кількості його молекул.

Групи електролітів:

  • слабкі (розпадаються на йони незначною мірою);
  • сильні (розпадаються на йони повністю або майже повністю).

58. а) сильних.

59. в) йонів, а іноді - з молекул.

61. а)

кислота є слабким електролітом.

б) сильний електроліт.

62. Більше частинок Н+. Рівняння дисоціації:

1 ступень: H2SO4 → Н+ + HSO4-

2 ступень: HSO4- → Н+ + SO42-

63. а) відповідає рівнянню: HSO4- → H+ + SO42-

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).