ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 26. Спирти. Етанол

198. Спирти - похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп. Молекули спиртів складаються з двох частин — вуглеводневого залишку і групи -ОН.

199. Завдяки водневим зв’язкам, етанол необмежено розчиняється у воді. А також має значно нижчу від етану (похідним якого він є) температуру кипіння.

200. Тому що молекули етанолу в розчині не дисоціюють на гідроксильну групу ОН- та вуглеводневий залишок.

201. Припустимо, що змішали 1 моль етанолу та 1 моль води. З’ясовуємо їхні маси:

m(Н2О) = n(Н2О) • М(Н2O) = 1 моль • 18 г/моль = 18 г

m(С2Н5ОН) = n(С2Н5ОН) • М(С2Н5ОН) = 1 моль • 46 г/моль = 46 г

Загальна маса суміші: 18 г + 46 г = 64 г. Розраховуємо масові частки етанолу і води в суміші:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).