ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 27. Гліцерин

202. а) через велику кількість міжмолекулярних водневих зв’язків;

б) через здатність утворювати водневі зв’язки з молекулами води.

203. За допомогою якісної реакції гліцерину з купрум(II) гідроксидом: наявність гліцерину визначається за розчиненням купрум(II) гідроксиду й утворенням синього забарвлення розчину. Етанол з купрум(II) гідроксидом не взаємодіє.

204. Визначаємо молярні маси води та гліцерину:

М(Н2О) = 18 г/моль; М(С3Н5(ОН)3) = 92 г/моль

Припустимо, що розчин містить 1 моль гліцерину і - відповідно - 8 моль води. Їхня маса становить:

m(С3Н5(ОН)3) = n(С3Н5(ОН)3) • M(С3Н5(ОН)3) = 1 моль • 92 г/моль = 92 г

m(Н2O) = n(H2О) • М(Н2О) = 8 моль • 18 г/моль = 144 г

Загальна маса розчину: 92 г + 144 г = 236 г. Розраховуємо масову частку гліцерину в цій масі розчину:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).