ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

182. Нафта є сумішшю вуглеводнів, переважно рідких, у яких розчинені невеликі кількості твердих і газуватих вуглеводнів, а також інших органічних сполук.

183. Оскільки нафта є сумішшю речовин, фізичні властивості яких дещо різняться. Склад нафти також може бути дещо різним.

184. Природний газ складається в основному з метану (об’ємна частка становить 85-99 %). Домішками є етап, кілька інших вуглеводнів, азот, вуглекислий газ, сірководень.

Супутній нафтовий газ схожий за складом на природний, але метану в ньому менше (30-40 % за об’ємом), а етапу та інших вуглеводнів — більше.

185. Основні сфери застосування вуглеводнів:

 • метан використовують як паливо - у теплоенергетиці, промисловості, побуті;
 • пропан та бутан - як замінники бензину в автомобільних двигунах;
 • етан - для виробництва етилену;
 • гомологи метану з кількістю атомів Карбону від 5 до 18 - компоненти бензину та гасу;
 • етилен - сировина для виробництва поліетилену, етилового спирту, органічних розчинників та інших речовин;
 • ацетилен - для виробництва етилового спирту, оцтової кислоти, полімерів, органічних розчинників; при зварюванні і різанні металів.

186. Переваги:

 • зріджений газ має всі якості повноцінного палива і одночасно є одним з найбільш екологічно чистих видів палива (має меншу токсичність вихлопів, ніж бензин);
 • газ є високоякісним пальним з октановим числом близько 105, тому ні в одному режимі роботи двигуна детонація неможлива;
 • газове пальне подовжує працездатність двигуна внаслідок зменшення шкідливих відкладень всередині (і як наслідок — зменшення зносу деталей).

Недоліки:

 • збільшення ваги автомобіля на 30-40 кг;
 • ускладнений запуск холодного двигуна;
 • балон з газом займає певний об’єм в багажнику автомобіля (але не більш за 1/5).

187. Визначаємо, які об’єми метану, етапу й пропану містяться у 1 м3 природного газу за їх об’ємними частками:

V(CH4) = 1 м3 • 0,94 = 0,94 м3 (або 940 л)

V(C2H6) = V(C3H8) = 1 м3 • 0,02 = 0,02 м3 (або 20 л)

Складаємо рівняння реакцій згоряння газів:

СН4 + 2О2 → СО2 + 2H2О (1)

2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О (2)

С3Н8 + 5О2 → 3СО2 + 4H2О (3)

За рівнянням (1) V(O2) = 2 • V(CH4) = 2 • 0,94 м3 = 1,88 м3.

За рівнянням (2) V(O2) = 3,5 • V(CH4) = 3,5 • 0,02 м3 = 0,07 м3.

За рівнянням (3) V(O2) = 5 • V(CH4) = 5 • 0,02 м3 = 0,1 м3.

Загальний об’єм кисню: 1,88 + 0,07 + 0,1 = 2,05 м3.

Визначаємо об’єм повітря, що містить 2,05 м3 кисню, беручи до уваги, що його вміст у повітрі становить 20 %:

2,05 м3 - 20 %

х л - 100 %

188. Рівняння реакції:

С + О2 → СО2

З’ясовуємо кількість речовини карбон(ІV) оксиду:

За рівнянням реакції n(С) = n(СО2) = 0,8036 моль. Розраховуємо масу Карбону, що відповідає цій кількості речовини:

n(С) = n(С) • М(С) = 0,8036 моль • 12 г/моль ≈ 9,64 г

Визначаємо масову частку Карбону в антрациті, склавши пропорцію:

10 г - 100 %

9,64 г - х %

Відповідь: вміст Карбону у зразку антрациту становить 96,4 %.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).