ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 23. Поліетилен

176. Полімер - сполука, молекули якої складаються з великої кількості груп атомів однакової будови. Реакція полімеризації - реакція утворення полімеру внаслідок сполучення багатьох молекул мономеру за рахунок руйнування кратних зв’язків.

177. б) СН2.

178. Визначаємо молярну масу поліетилену:

М(поліет.) = 700 • М(Н2O) = 700 • 18 г/моль = 12600 г/моль

Визначаємо молярну масу його структурної ланки:

М(-СН2-СН2-) = 28 г/моль

Розраховуємо кількість структурних ланок у 1 молі поліетилену:

179. Визначаємо кількість речовини етилену, що міститься у 3,5 г поліетилену:

Розраховуємо об’єм цієї кількості етилену:

V(C2Н4) = n(С2Н4) • Vm= 0,125 моль • 22,4 л = 2,8 л

180. Рівняння реакції:

(-СH2-СH2-) + 3nО2→ 2nCO2↑ + 2nН2О

Розраховуємо кількість речовини етилену, що міститься у 140 г поліетилену:

За рівнянням реакції кількість речовини кисню тричі більша за кількість речовини поліетилену. Тобто складає 3 • 5 моль = 15 моль. Обчислюємо об’єм цієї кількості кисню:

V(O2 = n(О2) • Vm = 15 моль • 22,4 л = 336 л

Визначаємо об’єм повітря, що містить 336 кисню, беручи до уваги, що вміст кисню у повітрі становить 20 %:

336 л - 20 %

х л - 100 %

181. Шляхи утилізації виробів з поліетилену:

  • переробка для наступного використання;
  • спалювання;
  • біорозкладання.
Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).