ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки

§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія

138. Органічні речовини - це сполуки Карбону. До складу молекул органічних сполук, крім атомів Карбону, входять атоми Гідрогену, часто - ще й Оксигену, Нітрогену, іноді - атоми Сульфуру, Фосфору, галогенів.

139. Численність і різноманітність органічних сполук зумовлені здатністю чотиривалентних атомів Карбону сполучатися між собою простим ковалентним зв’язком (С-С) або кратними зв’язками - подвійним (С=С), потрійним (С≡С), а також іншими чинниками.

140. Метиламін CH3NH2, етан С2Н6, хлорпропан С3Н7Сl.

141.

Ознаки для порівняння

Органічні речовини

Неорганічні речовини

Якісний склад

В усіх - С, Н;

часто - O, Ν;

іноді - S, F, галогени

Різні хімічні елементи

Будова

Наявні зв’язки між атомами Карбон- Карбон

Зв’язки між однаковими атомами зазвичай не утворюються

Відносна молекулярна маса

Варіюється у великих діапазонах. Може бути дуже великою

Невелика

Переважний тип хімічного зв’язку

Ковалентні слабо полярні або неполярні

Йонні, ковалентні полярні

Температури плавлення й кипіння

У більшості випадків низькі, до +350°С

Високі, зазвичай понад +600°С

Стійкість до високих температур

Зазвичай розкладаються на більш прості речовини при температурі близько 300-450°С

Більшість сполук стійкі до кількох тисяч градусів

Розчинність

Добре розчиняються в органічних розчинниках, зрідка - у воді

Більшість розчинна у воді

Електричні властивості

Майже всі сполуки - діелектрики, їхні розчини - неелектроліти

Багато речовин добре проводять електричний струм, багато з них у розчиненому або розплавленому стані є електролітами

Швидкість протікання обмінних реакцій

Повільна

Швидка

Поширеність

У живій природі (флора й фауна)

У неживій природі (атмосфера, гідросфера, літосфера)

142.

143. Штучні та синтетичні волокна, каучуки, пластмаси, барвники, пестициди, синтетичні вітаміни, гормони, ліки і т.д.

144. а) Мr(НСООН) = 46 а.о.м.

145. Теоретична формула сполуки: ССl2Х2, де X - атом невідомого галогену. Відносна молекулярна маса: М(ССl2Х2) = 121 а.о.м.

Складаємо рівняння:

Аr(С) + 2 • Аr(Сl) + 2 • Аr(Х) = 121

12 + 2 • 35,5 + 2 • х = 121

х = 19, цей елемент — Флуор.

Відповідь: формула сполуки CCl2F2.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).