ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 19. Вуглеводні. Метан

146. Вуглеводні - сполуки Карбону з Гідрогеном. Вуглеводні поділяють на групи за типами зв’язків між атомами Карбону:

  • насичені (мають у карбоновому ланцюзі тільки одинарні зв’язки С-С);
  • ненасичені (мають у карбоновому ланцюзі подвійні і потрійні зв’язки С=С, С≡С).

147. Для того, щоб виявляти валентність IV, атом Карбону повинен мати чотири неспарені електрони. Це досягається внаслідок так званого збудження атома після отримання ним додаткової енергії й переходу одного електрону із 2s-орбіталі на 2р-орбіталь:

У кожній зовнішній орбіталі збудженого атома Карбону розміщується один електрон. За рахунок чотирьох неспарених електронів атома Карбону утворюються чотири спільні електронні пари з іншими атомами.

148. Молекула метану має тетраедричну будову.

При утворенні молекули метану з атомів 2s-орбіталь та 2р-орбіталь атома Карбону перетворюється на чотири однакові орбіталі, які мають вигляд об’ємних несиметричних вісімок. Вони розміщуються у тривимірному просторі й перебувають на однаковій віддалі одна від одної під кутами 109,5°.

Більша «пелюстка» кожної нової орбіталі атома Карбону перекривається зі сферичною орбіталлю атома Гідрогену. Крізь ділянку перекривання проходить лінія, яка з’єднує центри цих атомів.

Якщо з’єднати лініями центри всіх атомів Гідрогену, отримаємо геометричну фігуру - тетраедр.

149. Mr(CH4) = Аr(С) + 4 • Аr(Н) = 12 + 4 • 1 = 16 а.о.м.

151. В 1 л природного газу міститься 91 % метану, що становить 0,91 л. Визначаємо кількість речовини метану у цьому об’ємі:

Розраховуємо масу цієї кількості метану:

m(СН4) = n(СН4) • М(СН4) = 0,040625 моль • 16 г/моль = 0,65 г

Відповідь: у 1 л природного газу міститься 0,65 г метану.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).