ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 27. Будова, властивості та використання оксидів

Запитання (с. 146)

205. Сl2О — тому що це речовина молекулярної будови, атоми в молекулі сполучені ковалентним зв’язком.

206. Йонні речовини: К2О, ВаО.

207.

Оксиди

основні

кислотні

Li2O, Сu2О, MgO, FeO

Cl2О7, SiO2, SO2

208. Li2O, Na2O, К2О, Rb2O, Cs2O. Рівняння у загальному вигляді:

М2О + Н2О → 2МОН

MgO, CaO, SrO, ВаО, RaO.

Рівняння у загальному вигляді: МО + Н2О → М(ОН)2

209. a) SrO + Н2О → Sr(OH)2

MgO + Cl2O7 → Mg(ClO4)2

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

б) SeO3 + H2O → H2SeO4

SiO2 + BaO → BaSiO3

I2O5 + 2NaOH → 2NaІO3 + H2О

210. Барій оксид — з нітратною та бромідною кислотами:

ВаО + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + Н2О

ВаО + 2НВr → ВаВr2 + Н2О

Фосфор(V) оксид — з калій гідроксидом та кальцій оксидом:

Р2О5 + 6КОН → 3Н2O + 2К3РО4

Р2О5 + 3СаО → Са3(РО4)2

Карбон(IV) оксид — з калій гідроксидом та кальцій оксидом:

CO2 + 2КОН → Н2O + К2СО3

СО2 + СаО → СаСО3

211. a) 3MgO + Р2О5 → Mg3(PO4)2

б) 3MgO + 2Н3РО4 → Mg3(PO4)2 + 3Н2О

в) Р2О5 + 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2 + 3Н2О

212. a) 4Li + О2 → 2Li2O

Li2O + Н2О → 2LiOH

б) 2Mg + О2 → 2MgO

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + Н2О

в) S + О2 → SO2

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

г) C + O2 → CO2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

213. Застосування вуглекислого газу.

1) У виготовленні харчових продуктів та напоїв:

  • для насичення напоїв вуглекислим газом (газування);
  • як консервуючий засіб для збільшення терміну придатності молочних продуктів;
  • для заморожування та охолодження м’яса, риби та інших харчових продуктів (так званий «сухий лід»);
  • у виробництві цукру, вина, пива;

2) У виготовленні металічних виробів — як захисний газ під час електродугового зварювання;

3) У вирощуванні рослин — для посилення росту;

4) У целюлозно-паперовій промисловості — як замінник сульфатної кислоти та для виготовлення кальцій карбонату, що є компонентом виробництва;

5) Інші види застосування:

  • виготовлення соди, сечовини та ін.;
  • замінник розчинників при виділенні кофеїну з кави або жиру з харчових продуктів;
  • у сухому стані — замінник абразивних матеріалів (піску та пластмасових бусин);
  • у гасінні пожеж за допомогою вуглекислотних вогнегасників.
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).