ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 8 клас

§ 26. Солі

Запитання (с. 140)

196. Солі — це сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Спільне з основами — наявність у складі катіонів металів. Відмінність — наявність кислотних залишків (і відсутність гідроксид-іонів).

197. LiNO3, Li2CO3, Mg(NO3)2, MgCO3.

198.

Катіони

Аніони

однозарядні

багатозарядні

однозарядні

Багатозарядні

К+, Na+

Аl3+, Ва2+

NO3-, Вr-

РО43-, S2-

199. NaBr — натрій бромід, Al2S3 — алюміній сульфід, Li2SO4 — літій сульфат, CaSO3 — кальцій сульфіт.

200. CsI, AlF3, Cr2(SO4)3, Li3PO4.

201.

202.

203. 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 містить 2 моль йонів Алюмінію Аl3+ та 3 моль сульфат-йонів SO42- (загальна кількість 5 моль йонів). 2 моль ферум(ІІІ) нітрату Fe(NO3)3 містить 2 моль іонів Fe3+ та 6 моль хлорид-йонів Сl- (загальна кількість — 8 моль йонів). 3 моль барій хлориду ВаСl2 містять 3 моль йонів Барію Ва2+ та 6 моль хлорид-йонів Сl- (загальна кількість — 9 моль йонів). 4 моль літій фториду LiF містять 4 моль йонів Літію Li+ та 4 моль фторид-йонів F- (загальна кількість — 8 моль йонів).

Відповідь: найбільша кількість йонів міститься у барій хлориді.

204. Припустимо, що маса кожної з речовин становить 10 г. З’ясуємо, яку кількість речовини містять ці маси:

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2021) і тут (Укр. мова. 2016).