Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на плейотропну дію генів

Задача 1. У каракульських овець ген А має плейотропну дію, за якої відбувається розщеплення (враховуючи сірий колір шерсті ягнят — ширазі) і в гомзиготному стані зумовлює аномалію розвитку шлунку, за якої рубець (один із чотирьох відділів складного шлунку жуйних) не розвивається. Аномалія призводить до загибелі ягнят після припинення годування молоком матері. Ген а зумовлює рецесивну чорну пігментацію шерсті й домінує над геном А стосовно розвитку рубця. 1. Схрещено дві особини ширазі між собою. Як буде відбуватися розщеплення, враховуючи поєднання кольору шерсті та будови шлунку? 2. Яка частина ягнят F1 загине після відлучення від матері? 3. Схрещена сіра особина з чорною. Як буде відбуватися розщеплення за кольором шерсті та будовою шлунку? 4. Чи відбудеться генетично обумовлена загибель ягнят при схрещуванні сірої вівці з чорним бараном?

Задача 2. У XIX ст. була популярною коротконога порода ВРХ — декстер. Але за підрахунку потомства від внутрішньопородного схрещування виявили, що 1/4 (25 %) телят — мертвонароджені, а 1/4 (25 %) — нормальні, довгоногі. Визначте генотипи коротконогих осіб і дайте характеристику генам.