Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Посібник складений відповідно до чинної навчальної програми з біології для 11 класу (академічний і профільний рівні) закладів загальної середньої освіти та містить довідковий матеріал з генетики, а також приклади розв’язання задач.

Для учнів 11 класу та вчителів біології.

Генетика: етапи розвитку та основні поняття. Методи генетичних досліджень

Етапи розвитку генетики

Основні генетичні символи й поняття

Генотип. Різноманітність генів

Основні закономірності організації та функціонування генів прокаріотів

Основні закономірності функціонування генів еукаріотів

Методи генетичних досліджень

Закони Г. Менделя

Закономірності спадковості, установлені Г. Менделем

Моногібридне схрещування. Перший закон Менделя, або закон одноманітності гібридів першого покоління

Другий закон Менделя, або закон розщеплення

Гіпотеза чистоти гамет (Г. Мендель, 1865). Закон чистоти гамет (У. Бетсон, 1902)

Моногібридне схрещування за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак

Аналізуюче схрещування

Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів (третій закон Менделя)

Фенотипічний радикал

Полігібридне схрещування

Приклади розв’язання задач на моногібридне схрещування з повним домінуванням (I і II закони Менделя)

Приклади розв’язання задач на моногібридне схрещування з неповним домінуванням (проміжним успадкуванням) ознак

Приклади розв’язання задач на аналізуюче схрещування

Приклади розв’язання задач на дигібридне схрещування

Приклади розв’язання задач на полігібридне схрещування

Типи взаємодії генів

Типи взаємодії генів

Комплементарна (доповнювальна) дія генів

Епістаз

Полімерія

Некумулятивна полімерія

Дія генів-модифікаторів

Приклади розв’язання задач на комплементарну взаємодію неалельних генів

Приклади розв’язання задач на епістатичну взаємодію неалельних генів

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів (полімерію)

Множинний алелізм

Приклади розв’язання задач на групи крові систем АB0, резус-фактор, систему MN

Плейотропія

Приклади розв’язання задач на плейотропну дію генів

Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Приклади розв’язання задач на успадкування, зчеплене зі статтю

Пенетрантність й експресивність

Зчеплене успадкування, кросинговер. Лінійне розташування генів

Основні положення хромосомної теорії спадковості

Основні положення мутаційної теорії Гуго де Фріа (1901-1903 рр.)

Приклади розв’язання задач на утворення гамет у випадку зчеплення генів

Приклади розв’язання задач на зчеплене успадкування ознак

Генетика людини

Особливості генетики людини

Сучасний стан досліджень геному людини

Методи генетики людини

Медична генетика

Спадкові хвороби людини та їх поділ на групи

Хромосомні хвороби

Генні (молекулярні) хвороби. Порушення обміну амінокислот

Порушення обміну вуглеводів

Спадкові хвороби обміну ліпідів

Генетика популяцій

Закон Харді-Вайнберга

Мутаційний процес

Приклади розв’язання задач з генетики популяцій