Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на комплементарну взаємодію неалельних генів

Задача 1. Форма плодів гарбуза може бути круглою, дископодібною, видовженою та визначається двома парами незчеплених незалежних генів. Схрестивши дві рослини з круглими плодами, отримали рослини з дископодібними плодами. Схрестивши дископодібні гарбузи між собою, отримали рослини, які дали всі три форми плодів: з дископодібними плодами — 9, з круглими — 6, з видовженими — 1. Визначте генотипи батьківських рослин та гібридів F1 і F2.

Задача 2. Припускаємо, що нормальне забарвлення шкіри людини зумовлене комплементарно взаємодіючими домінантними генами А і В. Люди з генотипом ааВ-, A-bb або aabb — альбіноси. Визначте ймовірність народження у двох батьків, дигетерозиготних за генами А і В, дитини з нормальною пігментацією та альбіноса.