Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на епістатичну взаємодію неалельних генів

Задача 1. Від схрещування жовтоплідних гарбузів з білоплідними у F1 отримали рослини, що мали білі плоди. Від схрещування отриманих гібридів F1 між собою у F2 виявилось рослин з білими плодами — 204, із жовтими — 53, із зеленим — 17. Визначте генотипи батьківських рослин і гібридів обох поколінь.

Задача 2. У коней чорна масть зумовлена домінантним геном В, руда масть — його рецесивним алелем b. Ген С з другої пари генів епістатичний до генів В і b та дає сіру масть. Унаслідок схрещування сірої тварини з генотипом ВВСС і рудої з генотипом bbcc потомство F1 було сірої масті. Визначте розщеплення в F2 за фенотипом і генотипом.