Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Віроїди

Віроїди — неклітинні форми життя та є низькомолекулярною одноланцюговою кільцевою РНК, яка не кодує білків. Віроїди були відкриті в 1971 році Теодором О. Дінером.

РНК віроїда складається всього із 375 нуклеотидів, дана РНК самовідтворюється в клітині господаря. Ці субмікроскопічні частинки, на відміну від РНК-вірусів, білкової оболонки не мають. Віроїди потрапляють у клітину рослини-господаря під час вегетативного розмноження, за допомогою комах або механічним шляхом під час пошкодження тканин. Розмноження проходить за допомогою ферментів РНК-полімераз господаря. Процес реплікація нуклеїнових кислот самої клітини-господаря пригнічується. Залишається невідомим, яким чином РНК віроїда, не кодуючи жодних білків, може пригнічувати біохімічні процеси рослини.

Походження віроїдів невідоме. Більшість учених вважають, що віроїди походять від інтронів, або мобільних генетичних елементів, — транспозонів. Транспозони — це: 1) форма мобільних генетичних елементів, що відрізняються від IS-елементів наявністю структурних генів, які детермінують функції, і не зв’язані безпосередньо з власне процесом переміщення транспозону по геному (напр., гени стійкості до антибіотиків та інші). 2) сегменти ДНК, здатні до внутрішньохромосомних або міжхромосомних переміщень, що трапляються в ДНК усіх організмів; різновид стрибаючих генів; послідовності, що несуть один або кілька генів, які мають здатність переміщуватися з одного локусу хромосоми в інший — з хромосоми на плазміду та навпаки. Доведено, що нові віроїди можуть утворюватись під час рекомбінації.

Віроїди викликають хвороби рослин і можуть завдавати значних збитків рослинництву. Віроїдними хворобами є веретеноподібність бульб картоплі, екзокортіс цитрусових, сонячного опіку авокадо, хвороба жовтих плям рису, «каданг-каданг» кокосових пальм.

Уперше хвороба «каданг-каданг» з’явилася на Філіппінах у 1926 р. За цей час вона знищила близько 8 млн дерев. Пальми, які вражені цією хворобою, втрачають листя й гинуть. Конкретну природу хвороби та її збудника ще не вдалося встановити, хоча над цією проблемою працюють філіппінські та іноземні вчені.

Єдиний ефективний метод боротьби з хворобою — створення «буферних зон» навколо району, враженого «каданг-каданг» (на п’ятикілометровій смузі вирубують усі пальми). Якщо не створювати таких зон, то хвороба поширюються зі швидкістю шість кілометрів на рік.