Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ

Взаємозв’язок компонентів екосистеми

Компоненти екосистеми перебувають у постійному взаємозв’язку. Абіотична частина створює умови та постачає все необхідне для продуцентів, продуцентів використовують консументи, а редуценти повертають абіотичній частині всі її хімічні сполуки. Ці сполуки у подальшому знову використовуються зеленими рослинами, рослиноїдними тваринами і т. д. Тобто в природі весь час відбувається колообіг речовин завдяки живим організмам. Лише сонячна енергія йде на Землю односпрямованим потоком. Тому необхідною умовою існування екосистеми є постійне надходження енергії ззовні (сонячної енергії).

Структура екосистеми: умови неживої природи + живі організми (продуценти —> консументи —> редуценти)

Співіснування організмів в угрупованнях (біотичні чинники середовища)

Форми співіснування організмів в угрупованнях

Різні взаємовідносини між видами тварин склалися в процесі історичного розвитку тваринного світу як пристосування до виживання у природі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

• Компоненти екосистеми: абіотична частина (хімічні сполуки, клімат тощо) і біотична частина (продуценти, консументи, редуценти).

• Компоненти екосистеми перебувають у постійному взаємозв’язку.

• Форми співіснування організмів у природних угрупованнях: мутуалізм і коменсалізм, хижацтво і паразитизм, конкуренція — внутрішньовидова і міжвидова.

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Якими компонентами утворені екосистеми?

2. Які компоненти входять до складу біотичної частини екосистеми?

3. Чим відрізняються мутуалістичні відносини між організмами від коменсалізму?

4. Чим відрізняється хижацтво від паразитизму?

5. За які ресурси середовища змагаються (конкурують) організми?



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.