Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

У навчальному посібнику представлені опорні конспекти за матеріалом, передбаченим чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Опорні конспекти сприятимуть кращому вивченню теоретичних відомостей і практичному закріпленню знань з курсу біології в 7 класі, допоможуть підготуватися як до уроків, так і до зовнішнього незалежного оцінювання.

Посібник призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також вчителів біології.

Вступ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Особливості живлення тварин

Будова тварин

Значення тварин у природі та житті людини

Тема 1. Різноманітність тварин

Поняття про класифікацію тварин

Тип Кишковопорожнинні (Жалкі)

Особливості будови та способу життя кишковопорожнинних

Різноманітність кишковопорожнинних

Паразитичні безхребетні (паразитичні черви)

Різноманітність паразитичних червів. Паразитичні черви типу Плоскі черви

Різноманітність паразитичних червів. Паразитичні черви типу Круглі черви

Тип Кільчасті черви

Особливості будови та способу життя кільчастих червів

Різноманітність кільчастих червів. Клас Багатощетинкові черви

Різноманітність кільчастих червів. Клас Малощетинкові черви

Різноманітність кільчастих червів. Клас П’явки

Тип Членистоногі

Особливості будови та способу життя членистоногих

Клас Ракоподібні

Особливості будови та способу життя ракоподібних

Різноманітність ракоподібних

Клас Павукоподібні

Особливості будови та способу життя павукоподібних

Різноманітність павукоподібних

Клас Комахи

Різноманітність комах

Тип Молюски

Особливості будови та способу життя молюсків

Різноманітність молюсків. Клас Черевоногі молюски

Різноманітність молюсків. Клас Двостулкові молюски

Різноманітність молюсків. Клас Головоногі молюски

Тип Хордові

Підтип Хребетні

Риби

Різноманітність риб (таксономічні групи риб). Клас Кісткові риби

Різноманітність риб (таксономічні групи риб). Клас Хрящові риби

Клас Амфібії (Земноводні)

Особливості будови та способу життя амфібій

Різноманітність амфібій

Клас Рептилії (Плазуни)

Особливості будови та способу життя рептилій

Різноманітність рептилій

Клас Птахи

Особливості будови та способу життя птахів

Різноманітність птахів (таксономічні групи птахів)

Різноманітність птахів (екологічні групи птахів)

Клас Ссавці (Звірі)

Особливості будови та способу життя ссавців

Різноманітність ссавців (таксономічні групи ссавців)

Різноманітність ссавців (екологічні групи ссавців)

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму

Живлення і травлення

Різноманітність травних систем

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

Дихання хребетних тварин

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

Транспорт речовин у хребетних тварин

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

Органи чуття, їх значення

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин

Тема 3. Поведінка тварин

Поведінка тварин, методи її вивчення

Вроджена і набута поведінка

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції

Форми поведінки тварин

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі

Комунікація тварин

Використання тваринами знарядь праці

Еволюція поведінки тварин. Елементарна розумова діяльність тварин. Пристосувальне значення поведінки тварин

Тема 4. Організми і середовище існування

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях

Ланцюги живлення і потік енергії

Вплив людини та її діяльності на екосистеми (антропогенний чинник). Екологічна етика. Природоохоронні території. Червона книга України

Узагальнення

Подібність у будові та процесах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Порівняльна характеристика будови і процесів життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.