Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Схеми і таблиці. Географія

Розділ III

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Земля — планета Сонячної системи

Земля — одна з планет Сонячної системи. Крім Землі, навколо Сонця обертаються 8 великих планет із супутниками, тисячі малих планет — астероїдів, невеликі небесні тіла — метеорити.

Довжина земної орбіти

939 120 000 км

Швидкість руху Землі по орбіті

29,8 км/с

Кут нахилу земної осі до площини орбіти (екліптики)

66°33'19"

Відстань від Землі до Сонця

Найбільша

Афелій

152 000000 км

Найменша

Перигелій

147000000 км

Середня

Астрономічна одиниця

149597870 км

Місяць — найближче до Землі небесне тіло, природний супутник Землі.

Діаметр Місяця

3474 км (0,27 діаметра Землі)

Площа поверхні Місяця

3,8 • 107 км2 (0,074 площі поверхні Землі)

Об’єм Місяця

22 • 109 км2 (0,02 об’єму Землі)

Маса Місяця

7,35 • 1025 г (1/81,3 маси Землі)

Відстань від Землі до Місяця

Найбільша

406740 км

Найменша

356410 км

Середня

384400 км

Основні відомості про планети

Назва планети

Середня відстань від Сонця, а. о.

Період обертання навколо Сонця, роки

Орбітальна швидкість, км/с

Середній радіус, км

Нахил осі до площини орбіти, °

Період обертання навколо своєї осі

Прискорення вільного падіння, м/с2

Маса, у масах землі (M3 = 6 • 1024 кг)

Число супутників

Наявність атмосфери

Меркурій

0,39

0,24

47,9

2440

89

58,7 доби

3,7

0,06

Сліди

Венера

0,72

0,61

35,0

6050

-86,6

243,1 доби

8,9

0,82

Дуже щільна

Земля

1,00

1,00

29,8

6371

66,5

23 год 56 хв 4 с

9,8

1,0

1

Щільна

Марс

1,52

1,88

24,1

3397

65,5

24 год 37 хв 22 с

3,7

0,11

2

Розріджена

Юпітер

5,20

11,86

13,1

69900

87

9 год 50 хв

25,8

318

16

Дуже щільна

Сатурн

9,54

29,46

9,6

58000

63,5

10 год 14 хв

11,3

95,2

18

Дуже щільна

Уран

19,19

84,02

6,8

25400

-8

10 год 49 хв

9,0

14,6

17

Дуже щільна

Нептун

30,07

164,78

5,4

24 300

61

15 год 48 хв

11,6

17,2

8

Дуже щільна

Форма й розміри Землі

Екваторіальний радіус (А)

6378,2 км

Полярний радіус (В)

6356,8 км

Полярне стискання

(А — В)/А= 1/298

Довжина меридіана

40008,5 км;

довжина 1° меридіана біля полюсів — 111,7 км, біля екватора — 110,6 км

Довжина екватора

40075,7 км

Площа поверхні Землі

510 млн км2

Маса Землі

5,97 • 1024 кг

Рух Землі у космосі

Геоїд

Форма Землі — куля, приплюснута на полюсах

Доба

Одиниця часу, за яку Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі

Тривалість доби

23 год 56 хв 4 с

Рік

Одиниця часу, за яку Земля здійснює повний оберт навколо Сонця

Тривалість року

365 діб 5 год 48 хв 46 с

Основні види руху Землі в космосі

Характеристики

Осьовий (добовий)

Орбітальний (річний)

Характер руху

Із заходу на схід навколо своєї осі

За еліптичною орбітою (середня швидкість 29,5 км/с)

Період обертання

24 год (доба)

365 діб 5 год (рік)

Зміна

Дня і ночі

Пір року

Ритмічність

Добова

Сезонна

Особливості

Виникнення сили Коріоліса

Наявність теплових поясів, поясів освітленості

Годинні пояси

Місцевий, сонячний час

У даний момент на конкретному меридіані

Поясний час

Серединного меридіана в межах одного поясу

Сонце

Діаметр

1392000 км (109 діаметрів Землі)

Площа поверхні

6 • 1012 км2 (у 11900 разів більша за площу поверхні Землі)

Маса

1,99 • 1033 кг (у 332 958 більша за масу Землі)

Температура поверхні

Близько 6 000 °С

Температура у центральній частині

До 15 000 000 °С

Джерела географічної інформації

Друковані видання (навчальна та довідкова література, періодика)

Географічні карти, атласи

Музейні експозиції

Теле- і радіопередачі.

Відео- та фотозйомка

Комп’ютерні засоби інформації

Власні спостереження

Методи географічних досліджень

Методи

Об’єкти досліджень

Загальнонаукові

Історичний

Природа і суспільство у процесі розвитку

Математичний

Обробка географічної інформації математичними методами

Моделювання

Створення й подальше вивчення моделей реальних географічних об’єктів та процесів

Системний

Розгляд природних систем і їх складових

Суто географічні

Спостереження

Навколишнє середовище

Картографічний

Географічні об’єкти на картах

Геохімічний

Рух хімічних речовин

Геофізичний

Земна кора, мантія

Геокосмічний

Географічна оболонка

Палеогеографічний

Рештки давніх рослин і тваринПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.