Географія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Тестовий зошит № 2

• Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42). Завдання мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Укажіть правильне визначення поняття географічна карта

 • А це зменшене зображення виконане за допомогою математичних законів та умовних знаків
 • Б це зменшене генералізоване зображення Землі виконане за допомогою математичних законів та умовних знаків
 • В це зображення виконане за допомогою математичних законів та умовних знаків
 • Г це збільшене генералізоване зображення Землі виконане за допомогою математичних законів та умовних знаків

2. Укажіть числовий масштаб карти, якщо 2 см на ній відповідають 20 км на місцевості

 • А 1:1 000 000
 • Б 1:100 000
 • В 1:2 000 000
 • Г 1:200 000

3. Укажіть назву довгої та вузької океанічної западини з крутими схилами, що має глибину понад 6 000 м

 • А глибоководний жолоб
 • Б материковий схил
 • В океанічна улоговина
 • Г серединно-океанічний хребет

4. Укажіть затоку, в якій спостерігають найвищі припливні хвилі (близько 20 м)

 • А Мексиканська
 • Б Гвінейська
 • В Гудзонова
 • Г Фанді

5. Укажіть витрату води, якщо ширина річки становить 20 м, середня глибина — 1 м, швидкість течії — 1 м/с

 • А 2 м2
 • Б 2 м3
 • В 20 м2
 • Г 20 м3

6. До бентосу належать

 • А тюлені
 • Б кити
 • В медузи
 • Г краби

7. Укажіть правильне твердження

 • А утворення різних типів ґрунтів пов’язане з рівнем розвитку сільського господарства
 • Б підзолисті ґрунти характерні для територій з надмірним зволоженням
 • В чорноземи утворюються у зоні тундри
 • Г осушення — один з основних меліоративних заходів у зоні степів

8. Укажіть рядок, який містить назви лише приток Дністра

 • А Збруч, Західний Буг, Прип’ять, Серет
 • Б Тиса, Прут, Стрий, Збруч
 • В Гнила Липа, Смотрич, Стир, Горинь
 • Г Стохід, Горинь, Уж, Псел

9. Укажіть найглибше озеро на Землі

 • А Ладозьке
 • Б Танганьїка
 • В Вікторія
 • Г Байкал

10. Підземні води, що розташовані у водоносному шарі, який залягає на першому водотривкому пласті, називають

 • А артезіанськими
 • Б верховодкою
 • В ґрунтовими
 • Г міжпластовими

11. Укажіть найтепліший океан світу

 • А Північний Льодовий
 • Б Тихий
 • В Атлантичний
 • Г Індійський

12. Укажіть півкулі, в яких розташована Південна Америка

 • А Північна, Південна, Західна
 • Б Південна, Східна, Західна
 • В Північна, Південна, Східна
 • Г Північна, Східна, Західна

13. Укажіть зображення, яке властиве для Гімалайського ландшафту

14. Укажіть кліматичний пояс Євразії, для якого властива така кліматодіаграма

 • А арктичний
 • Б субарктичний
 • В помірний
 • Г субтропічний

15. Коралові острови в межах Тихого океану поширені

 • А у центральній частині
 • Б у східній частині
 • В у північній частині
 • Г у південній частині

16. За розмірами території Україна наближається

 • А до Словенії
 • Б до Франції
 • В до Португалії
 • Г до Австралії

17. Укажіть історичну націю, яка описала територію України та внесла її до складу Ойкумени

 • А стародавні араби
 • Б стародавні греки
 • В стародавні слов’яни
 • Г стародавні єгиптяни

18. Укажіть ознаку, що є характерною для Подільської височини

 • А поширені останці-могили
 • Б в основі розміщений передгірний прогин
 • В в основі зруйнована складчаста споруда
 • Г поширені карстові печери

19. Український щит розташований у межах

 • А Східноєвропейської платформи
 • Б Скіфської плити
 • В Волино-Подільської плити
 • Г Середземноморського рухливого поясу

20. Укажіть найбільше родовище газу в межах Східного нафтогазоносного регіону

 • А Миргородське
 • Б Західнохрестищанське
 • В Керченське
 • Г Шебелинське

21. До азональних кліматоутворювальних чинників в Україні належить

 • А сонячна радіація
 • Б циркуляція повітряних мас
 • В характер рельєфу
 • Г процеси ґрунтоутворення

22. Укажіть цифру, якою на картосхемі України позначено район розташування озера Ялпуг

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

23. Укажіть типи ґрунтів, які поширені в Кримських горах

 • А каштанові й болотні
 • Б чорноземи звичайні й лучні
 • В бурі гірсько-лісові
 • Г дерново-підзолисті й солонцюваті

24. Сучасні ландшафти України сформувалися

 • А 100 тис. р. тому
 • Б після закінчення останнього зледеніння
 • В 2 тис. р. тому
 • Г у мезозої

25. Укажіть протоку, якою Чорне море сполучене з Мармуровим

 • А Босфор
 • Б Дарданели
 • В Керчинська
 • Г Гібралтарська

26. Укажіть вершину Українських Карпат, яка НЕ повинна бути в цьому переліку

 • А Петрос
 • Б Бребенескул
 • В Сивуля
 • Г Ребра

27. Укажіть частину Українських Карпат, у межах якої випадає максимальна кількість опадів

 • А Бескиди
 • Б Чорногора
 • В Вулканічні Карпати
 • Г Покутсько-Буковинські Карпати

28. Укажіть цифру, якою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

29. Укажіть заповідники, які належать до категорії біосферних

 • А Луганський, Асканія-Нова, Поліський
 • Б Ялтинський, Карадазький, Карпатський
 • В Розточчя, Чорноморський, Карпатський
 • Г Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський

30. Найнижча середня густота населення характерна для

 • А Рівненської і Кіровоградської областей
 • Б Закарпатської і Дніпропетровської областей
 • В Львівської і Житомирської областей
 • Г Херсонської і Одеської областей

31. Укажіть найбільший НЕ обласний центр України

 • А Єнакієве
 • Б Макіївка
 • В Кривий Ріг
 • Г Маріуполь

32. Укажіть місто — столицю азійської держави

 • А Дакка
 • Б Ліма
 • В Тріполі
 • Г Найробі

33. Укажіть найбільш чисельну мовну сім’ю

 • А алтайська
 • Б індоєвропейська
 • В кавказька
 • Г уральська

34. Найбільшим експортером фосфоритів Африки є

 • А Малі
 • Б Сомалі
 • В Судан
 • Г Марокко

35. Укажіть риси, які характерні для транспортної системи країн, що розвиваються

 • А відстаюча галузь з переважанням одного-двох видів транспорту
 • Б провідна галузь господарського комплексу
 • В галузь з розвинутими всіма видами транспорту
 • Г галузь з перевагою повітряного, трубопровідного транспорту

36. Головним показником роботи вантажного транспорту, що розраховують як добуток обсягу перевезень вантажів на відстань та вимірюють у тонно-кілометрах є

 • А вантажообіг
 • Б вантажопотік
 • В вантажоємність
 • Г вантажопідйомність

37. Укажіть місто Росії, в якому випускають великовантажні автомобілі

 • А Тольятті
 • Б Набережні Челни
 • В Самара
 • Г Ульяновськ

38. За розміром ВВП Китай у світовому рейтингу посідає

 • А перше місце
 • Б друге місце
 • В третє місце
 • Г четверте місце

39. Укажіть країну Південної Америки, яка є світовим експортером зерна

 • А Аргентина
 • Б Парагвай
 • В Бразилія
 • Г Венесуела

40. Укажіть регіон Африки, для якого характерне вирощування таких експортних культур як арахіс, какао, кава, олійна пальма

 • А Північна Африка
 • Б Західна Африка
 • В Східна Африка
 • Г Південна Африка

41. Укажіть країну Океанії, що виділяється видобутком нікелю

 • А Папуа-Нова Гвінея
 • Б Нова Зеландія
 • В Нова Каледонія
 • Г Фіджі

42. Укажіть пару економічних районів, у яких спостерігають найбільш тісні взаємозв’язки

 • А Причорноморський і Придніпровський
 • Б Придніпровський і Донецький
 • В Донецький і Північно-Східний
 • Г Північно-Східний і Центральний

• Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43-48). У завданнях до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

43. Увідповідніть координати та елементи градусної сітки

 • 1 0° широти
 • 2 0° довготи
 • 3 90° пн. ш.
 • 4 180° довготи
 • А Північний полюс
 • Б екватор
 • В Гринвіцький меридіан
 • Г лінія зміни дат
 • Д Південний полюс

44. Увідповідніть терміни та їх тлумачення

 • 1 демографічна політика
 • 2 демографічний вибух
 • 3 перепис населення
 • 4 теорія демографічного переходу
 • А пояснення переходу людства від одного періоду стабільності у відтворенні населення до другого
 • Б цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних інститутів з метою зміни чисельності населення в бажаному напрямі
 • В різке прискорення кількісного зростання населення світу
 • Г єдиний процес збирання, узагальнення, оцінки й публікації даних про населення
 • Д процес злиття агломерації та міст, що розташовані взаємно близько

45. Увідповідніть туристичні центри та області, в яких вони розташовані

 • 1 Унівська лавра
 • 2 Кам’янець-Подільська фортеця
 • 3 о. Хортиця
 • 4 Нікітський ботанічний сад
 • А АР Крим
 • Б Хмельницька область
 • В Львівська область
 • Г Черкаська область
 • Д Запорізька область

46. Увідповідніть центри гірничої хімії та продукцію, що в них виробляють

 • 1 Суми
 • 2 Одеса
 • 3 Слов’янськ
 • 4 Сєверодонецьк
 • А азотні добрива
 • Б сода
 • В калійна сіль
 • Г фосфатні добрива
 • Д сірчана кислота

47. Увідповідніть країни та панівну релігію в них

 • 1 Албанія
 • 2 Сербія
 • 3 Італія
 • 4 США
 • А православ’я
 • Б католицизм
 • В протестантизм
 • Г іслам
 • Д буддизм

48. Увідповідніть країни Африки та їх державні мови

 • 1 Мозамбік
 • 2 Нігерія
 • 3 Алжир
 • 4 Габон
 • А англійська
 • Б арабська
 • В португальська
 • Г французька
 • Д африкаанс

• Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49-52). Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання, й записати його до бланка А.

49. Для забезпечення потреб господарства й населення України в паливі та електроенергії необхідно близько 300 млн т умовного палива на рік (1 т у. п. дорівнює 7 000 ккал, що приблизно відповідає 1 т кам’яного вугілля). За рахунок власних паливних ресурсів ці потреби задовольняють на 30 %. Визначте кількість (у млн т) умовного палива, яку Україна змушена завозити.

50. Визначте годину за місцевим часом у Петропавловську-Камчатському (160° сх. д.), якщо в Києві (30°30' сх. д.) — 11 година.

51. На початку 2011 р. чисельність населення Італії становила 59 млн 500 тис. осіб. У даному році показники природного й механічного приросту населення в країні становили відповідно -3 і +2 особи на 1 000 населення. Визначте чисельність населення Італії на початку 2012 р.

52. У таблиці подано інформацію про середньорічну температуру повітря на одній з метеорологічних станцій. Визначте річну амплітуду коливань температури повітря.

Місяці

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

t, °C

-5

-8

+2

+6

+14

+21

+22

+20

+15

+11

+8

0

• Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-58). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо Ви вибрали та записали правильні відповіді у бланку А.

53. Укажіть трьох представників тваринного світу, які є типовими для тропічних широт

 • 1 вовк
 • 2 кобра
 • 3 пінгвін
 • 4 джейран
 • 5 варан
 • 6 гадюка
 • 7 заєць

54. Укажіть три заповідні об’єкти України, які належать до біосферних

 • 1 Дунайський
 • 2 Карадазький
 • 3 Карпатський
 • 4 Український степовий
 • 5 Асканія-Нова
 • 6 Поліський
 • 7 Шацький

55. Укажіть три адміністративні області, які відзначаються значним розвитком лісозаготівельної промисловості

 • 1 Чернівецька
 • 2 Хмельницька
 • 3 Чернігівська
 • 4 Вінницька
 • 5 Сумська
 • 6 Полтавська
 • 7 Тернопільська

56. Укажіть три форми організації виробництва, які властиві для світового господарства

 • 1 спеціалізація
 • 2 кооперування
 • 3 об’єднання
 • 4 стандартизація
 • 5 інтеграція
 • 6 концентрація
 • 7 сертифікація

57. Укажіть три країни, що характеризуються найвищими показниками урбанізації

 • 1 Сінгапур
 • 2 Бельгія
 • 3 Шрі-Ланка
 • 4 Україна
 • 5 Німеччина
 • 6 Нідерланди
 • 7 Росія

58. Укажіть три країни-лідери з видобутку вугілля

 • 1 Китай
 • 2 США
 • 3 Індія
 • 4 Афганістан
 • 5 Нігер
 • 6 Чилі
 • 7 Судан

Відповіді до завдань тестового зошита № 2

1. Б; 2. А; 3. А; 4. Г; 5. Г; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. Г; 10. В; 11. Г; 12. А; 13. В; 14. Б; 15. А; 16. Б; 17. Б; 18. Г; 19. А; 20. Г; 21. В; 22. Г; 23. В; 24. Б; 25. А; 26. В; 27. Б; 28. В; 29. Г; 30. А; 31. В; 32. А; 33. Б; 34. Г; 35. А; 36. А; 37. Б; 38. Б; 39. А; 40. Б; 41. В; 42. Б; 43. 1Б, 2В, 3А, 4Г; 44. 1Б, 2В, 3Г, 4А; 45. 1В, 2Б, 3Д, 4А; 46. 1Д, 2Г, 3Б, 4А; 47. 4А, 1Б, 2В, 3Г; 48. 3А, 1Б, 2В, 4Г; 49. 210; 50. 19 год 38 хв; 51. ≈ 59,5 млн осіб; 52. 30°; 53. 2, 4, 5; 54. 1, 3, 5; 55. 1, 2, 3; 56. 1, 2, 6; 57. 1, 2, 5; 58. 1, 2, 3.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.