Географія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Зразки тестових зошитів для ЗНО

Тестовий зошит № 1

• Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42). Завдання мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Карта Клавдія Птолемея від більш ранніх географічних карт відрізняється

 • А способом зображення
 • Б наявністю градусної сітки
 • В наявністю масштабу
 • Г застосуванням дистанційних методів зйомки

2. Укажіть материки, яких НЕМАЄ на глобусі Мартіна Бехайма

 • А Африки та Північної Америки
 • Б Євразії та Африки
 • В Північної та Південної Америки
 • Г Євразії та Австралії

3. Укажіть типи відкладів, до яких належать наноси, що акумулюються в заплавах

 • А елювіальні
 • Б алювіальні
 • В морські
 • Г біогенні

4. На малюнку зображено

 • А скид
 • Б горст
 • В грабен
 • Г платформу

5. Укажіть коефіцієнт зволоження, якщо кількість опадів становить 200 мм, а випаровуваність — 1 000 мм

 • А < 1
 • Б > 1
 • В = 1
 • Г = 0

6. Укажіть тип, до якого належить більшість морів Північного Льодовитого океану

 • А міжострівні
 • Б окраїнні
 • В внутрішні
 • Г внутрішньо-материкові

7. Довжина дуги одного градуса меридіана становить

 • А 150 км
 • Б 111 км
 • В 101 км
 • Г 81 км

8. Частини земної поверхні, абсолютні висоти яких від 200 до 500 м над рівнем моря, — це

 • А плоскогір’я
 • Б височини
 • В низовини
 • Г гори

9. Розвитку карсту та утворенню карстових лійок сприяють

 • А високі осінні річкові паводки
 • Б підземні води
 • В часті зливові дощі
 • Г різкі зміни температури повітря

10. Основною причиною виникнення пасатних течій є

 • А нерівності дна океану
 • Б постійні вітри
 • В сила тяжіння Місяця
 • Г сезонні вітри

11. Площа Атлантичного океану становить

 • А 178,7 млн км2
 • Б 91,7 млн км2
 • В 14,1 млн км2
 • Г 76,2 млн км2

12. Укажіть корисні копалини, на які особливо багата Австралія

 • А марганцеві руди
 • Б уранові руди
 • В срібні руди
 • Г мармур

13. Укажіть найвищі гори Європи

 • А Гімалаї
 • Б Карпати
 • В Альпи
 • Г Піренеї

14. Укажіть найвищу вершину Європи

 • А Джомолунгма
 • Б Мак-Кінлі
 • В Говерла
 • Г Монблан

15. Найпотужніша течія Тихого океану

 • А Південна Пасатна течія
 • Б Північна Пасатна течія
 • В течія Західних вітрів
 • Г Куросіо

16. Акт проголошення незалежності України прийнято

 • А 16 липня 1990 р
 • Б 21 липня 1990 р.
 • В 24 серпня 1985 р.
 • Г 24 серпня 1991 р.

17. Укажіть найдавніші джерела географічної інформації на території України

 • А географічні карти
 • Б старогрецькі карти території України
 • В наскельні схематичні зображення річки, поселення, місця риболовлі
 • Г книги на географічну тематику

18. Висота гори Говерла становить

 • А 1 234 м
 • Б 1 412 м
 • В 1 545 м
 • Г 2 061 м

19. Укажіть цифру на карті, що позначає тектонічну структуру, типовими породами для якої є граніт, мармур, кварцити та гнейси

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 6

20. Укажіть характеристику Донецького кам’яновугільного басейну

 • А основна паливна база України, що локалізується вздовж західного кордону України
 • Б основний рудний басейн України, що характеризується компактним розташуванням та близьким заляганням до поверхні рудоносних пластів
 • В у межах України розташовується західна частина даного басейну, вугілля якого характеризується високим ступенем теплотвірної здатності та високим ступенем загазованості
 • Г багаті родовища цього басейну простягаються вздовж Причорноморського узбережжя України та є основою для розвитку тут потужного хімічного комплексу

21. Серед регіонів України найбільша кількість опадів випадає

 • А на Поліссі
 • Б на Передкарпатті
 • В у Степовому Криму
 • Г у Гірському Криму

22. Укажіть характерну рису низинних боліт

 • А мають опуклу форму
 • Б часто утворюються у верхніх частинах водозбірного басейну
 • В основне живлення отримують з атмосферними опадами
 • Г часто утворюються у заплавах річок

23. Укажіть два зональних типи ґрунтів, які сформувалися в межах степу України

 • А чорноземи типові й каштанові ґрунти
 • Б підзолисті й дерново-підзолисті ґрунти
 • В бурі лісові та чорноземи опідзолені
 • Г сірі лісові та чорноземи типові

24. Укажіть ключову рису ландшафтів

 • А антропогенність
 • Б акваторіальність
 • В зональність
 • Г людність

25. Укажіть класифікаційну одиницю фізико-географічного районування України для Східноєвропейської рівнини

 • А фізико-географічнао бласть
 • Б фізико-географічна країна
 • В природна зона
 • Г фізико-географічний край

26. Висота гори Ай-Петрі становить

 • А 1 527 м
 • Б 1 234 м
 • В 1 545 м
 • Г 1 254 м

27. Укажіть найсолонішу частину Азовського моря

 • А Таганрозька затока
 • Б Керченська протока
 • В затока Молочна
 • Г затока Обитічна

28. Найбільш суворий режим охорони природи характерний для

 • А заказників
 • Б заповідників
 • В національних парків
 • Г мисливських господарств

29. Найвища середня густота населення характерна для

 • А Тернопільської та Одеської областей
 • Б Львівської та Чернівецької областей
 • В Харківської та Дніпропетровської областей
 • Г Сумської та Полтавської областей

30. Укажіть область України, де НЕМАЄ міських населених пунктів, з населенням понад 500 тис. осіб

 • А Закарпатська область
 • Б Львівська область
 • В Дніпропетровська область
 • Г Одеська область

31. Укажіть адміністративну область України, де зосереджено видобуток марганцевих руд

 • А Дніпропетровська
 • Б Запорізька
 • В Херсонська
 • Г Сумська

32. Укажіть країну світу площею понад 3 млн км2

 • А Бразилія
 • Б Алжир
 • В Монголія
 • Г Саудівська Аравія

33. Укажіть релігію, яка НЕ належить до світових

 • А індуїзм
 • Б буддизм
 • В іслам
 • Г християнство

34. Укажіть групу країн, що володіють 80 % світових запасів калійних солей

 • А Індія, США
 • Б Канада, Росія
 • В Китай Бразилія
 • Г Німеччина, Росія

35. Укажіть країни, які мають найбільший у світі флот

 • А Панама, Ліберія, Маршалові острови
 • Б Китай, Японія, Великобританія, США
 • В Норвегія, Кіпр, Мальта, Сінгапур
 • Г Канада, Німеччина, Італія, Франція

36. Укажіть, в якому регіоні сформувалась найщільніша мережа транспортних шляхів

 • А в Європі
 • Б у Північній Америці
 • В у Східній Азії
 • Г у Південній Америці

37. Укажіть особливості демографічної ситуації в країнах Західної Європи

 • А невисокі показники народжуваності та смертності, зниження природного приросту
 • Б зростання показників народжуваності та смертності
 • В зростання смертності за зменшення народжуваності
 • Г зростання народжуваності за зменшення смертності

38. Укажіть країну, до складу якої крім материкової частини входять Лаккадівські, Андаманські та Нікобарські острови

 • А Японія
 • Б Китай
 • В Індія
 • Г Непал

39. Укажіть провінцію Канади, де зосереджені найбільші поклади нафти

 • А Онтаріо
 • Б Альберта
 • В Саскачеван
 • Г Квебек

40. Укажіть найбільш розвинену країну Африки

 • А Марокко
 • Б Алжир
 • В Південна Африка
 • Г Лівія

41. Укажіть частку в структурі сільськогосподарських земель Австралії, яку займають пасовища й сіножаті

 • А 4 %
 • Б 40 %
 • В 50 %
 • Г 64 %

42. Укажіть чинник, який варто вважати домінантним у таких видах господарської діяльності як точне машинобудування та електронна промисловість

 • А науково-технічний
 • Б споживчий
 • В сировинний
 • Г енергетичний

• Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43-48). У завданнях до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

43. Увідповідніть ізолінії та їх значення на топографічному плані чи карті

 • 1 ізобари
 • 2 ізобати
 • 3 ізогеотерми
 • 4 ізогаліни
 • А лінії однакових глибин морів, океанів
 • Б лінії однакової солоності у водоймах
 • В лінії однакових температурних показників у товщі Землі
 • Г лінії однакового тиску
 • Д лінії однакових абсолютних висот

44. Увідповідніть комплекси сфери послуг та установи й заклади, які до них належать

 • 1 освіта
 • 2 медична сфера
 • 3 побутовий комплекс
 • 4 культура
 • А бібліотеки, театри
 • Б перукарні, автомийки
 • В університети, школи
 • Г лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти
 • Д церкви, храми

45. Увідповідніть центри лісового комплексу та їх спеціалізацію

 • 1 Ізмаїл, Малин
 • 2 Коростень, Вигода
 • 3 Дніпро, Одеса
 • 4 Свалява, Тересва.
 • А лакофарбова
 • Б целюлозно-паперова промисловість
 • В деревообробна промисловість
 • Г лісохімічна промисловість
 • Д виробництво деревостружкових

46. Увідповідніть терміни та їх тлумачення

 • 1 етнос
 • 2 нація
 • 3 аборигени
 • 4 антропогенез
 • А корінне населення, спільність людей якого-небудь значного за площею регіону, пов’язаних з ним міцними економічними, соціальними та іншими відносинами
 • Б процес історико-еволюційного формування виду людини розумної
 • В населення визначеної території, яке має спільні звичаї, походження, історію і мову
 • Г історично сформована стійка спільність людей
 • Д історично сформовані групи людей, пов’язані єдністю походження, що відображено у фізіологічних ознаках

47. Увідповідніть країни та питому вагу неграмотного населення у них

 • 1 Україна
 • 2 Афганістан
 • 3 Мексика
 • 4 Індія
 • А 5-10 % усього дорослого населення
 • Б 70-85 % усього дорослого населення
 • В 0-5 % усього дорослого населення
 • Г 60-70 % усього дорослого населення
 • Д 40-50 % усього дорослого населення

48. Увідповідніть великі міста та країни їх розташування

 • 1 Монтеррей
 • 2 Портленд
 • 3 Ріо-де-Жанейро
 • 4 Монтевідео
 • А США
 • Б Мексика
 • В Канада
 • Г Уругвай
 • Д Бразилія

• Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49-52). Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання, й записати його до бланка А.

49. У Лондоні за місцевим часом 0 год. Визначте, котра година у цей час у Тернополі (25°30' сх. д.).

50. Площа басейну річки Єнісей становить 2 580 тис. км2. Визначте частку, яку від площі всього материка займає цей басейн.

51. Використовуючи дані таблиці, визначте кількість населення (у тис. осіб) Тернопільської області, яка проживає у містах.

Населення області, тис. осіб

Частка міських мешканців, %

Частка сільських мешканців, %

Площа області, тис. км2

Густота населення, осіб/км2

Тернопільська область

1 059,2

44,7

55,3

13,8

76,6

52. Визначте різницю між місцевим часом у Києві (30°30' сх. д.) та поясним.

• Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-58). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо Ви вибрали та записали правильні відповіді у бланку А.

53. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх

 • 1 Баренцове
 • 2 Середземне
 • 3 Берингове
 • 4 Червоне
 • 5 Азовське
 • 6 Саргасове
 • 7 Охотське

54. Укажіть три річки, які є притоками Дунаю

 • 1 Дністер
 • 2 Тиса
 • 3 Прут
 • 4 Сірет
 • 5 Десна
 • 6 Прип’ять
 • 7 Рось

55. Укажіть три фізико-географічні краї, розташовані в межах Лісостепової зони

 • 1 Східноукраїнський край
 • 2 Лівобережно-Приазовський край
 • 3 Причорноморсько-Приазовський край
 • 4 Полісько-Придніпровський край
 • 5 Лівобережнодніпровський край
 • 6 Кримський край
 • 7 Західноукраїнський край

56. Укажіть три країни, в яких частка міських мешканців перевищує 70 %

 • 1 Канада
 • 2 Китай
 • 3 Непал
 • 4 Аргентина
 • 5 Швеція
 • 6 Мадагаскар
 • 7 Іспанія

57. Укажіть три морські порти України

 • 1 Каховка
 • 2 Маріуполь
 • 3 Чорноморськ
 • 4 Південний
 • 5 Кременчук
 • 6 Дніпропетровськ
 • 7 Нікополь

58. Укажіть три умовні знаки топографічної карти, які належать до позамасштабних

 • 1 залізнична колія
 • 2 джерело
 • 3 болото
 • 4 одиноке дерево
 • 5 заводська труда
 • 6 стадіон
 • 7 фруктовий сад

Відповіді до завдань тестового зошита № 1

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. Б; 11. Б; 12. Б; 13. В; 14. Г; 15. В; 16. Г; 17. В; 18. Г; 19. Г; 20. В; 21. Б; 22. Г; 23. А; 24. В; 25. Б; 26. Б; 27. Б; 28. Б; 29. В; 30. А; 31. А; 32. А; 33. А; 34. Б; 35. А; 36. А; 37. А; 38. В; 39. Б; 40. В; 41. В; 42. А; 43. 1Г, 2А, 3В, 4Б; 44. 1В, 2Г, 3Б, 4А; 45. 1Б, 2Г, 3А, 4Д; 46. 1Г, 2В, 3А, 4Б; 47. 1В, 2Г, 3А, 4Д; 48. 1Б, 2А, 3Д, 4Г; 49. 1 год 42 хв; 50. 4,8 %; 51. 473,6; 52. 2 хв; 53. 2, 4, 5; 54. 2, 3, 4; 55. 1, 4, 5; 56. 1, 5, 7; 57. 2, 3, 4; 58. 2, 4, 5.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.