Географія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Географія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різного ступеня складності. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання та чинних навчальних програм з географії.

Для абітурієнтів, учнів 11 класу, вчителів географії.

Загальна географія

1. Географія як наука. Розвиток географічних досліджень

2. Способи зображення Землі

3. Літосфера та рельєф

4. Атмосфера та клімат

5. Гідросфера

6. Біосфера та ґрунт

7. Географічна оболонка. Загальні закономірності природи землі

Географія материків та океанів

Океани

8. Тихий океан

9. Атлантичний океан

10. Індійський океан

11. Північний льодовитий океан

Материки

12. Африка

13. Австралія

14. Південна Америка

15. Антарктида

16. Північна Америка

17. Євразія

Фізична географія України

18. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну

19. Рельєф

20. Тектонічні структури. Геологічна будова

21. Мінеральні ресурси України

22. Кліматичні умови та ресурси України

23. Внутрішні води та водні ресурси України

24. Ґрунти. Рослинний покрив. Тваринний світ України

25. Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування, природні комплекси рівнин

26. Гірські природні комплекси

27. Природні комплекси морів

28. Використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Геоекологічна ситуація в Україні

Економічна та соціальна географія України

29. Економічна та соціальна географія як наука

30. Кількість, розміщення, статева та вікова структура населення України

31. Система розселення і розвиток поселень. Трудові ресурси та зайнятість населення

32. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість

33. Паливна промисловість

34. Електроенергетика

35. Металургійна промисловість

36. Машинобудування та металообробна промисловість

37. Хімічна промисловість

38. Лісова та деревообробна промисловість

39. Промисловість будівельних матеріалів

40. Легка промисловість. Художні промисли України

41. Харчова промисловість

42. Сільське господарство

43. Соціальна сфера

44. Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки

45. Економіко-географічні райони України

Загальна економіко-географічна характеристика світу

46. Сучасна політична карта світу

47. Населення світу

48. Географія світових природних ресурсів

49. Світове господарство

50. Глобальні проблеми людства

Регіони та країни світу

51. Країни Європи

52. Країни Азії

53. Країни Північної та Латинської Америки

54. Країни Африки

55. Австралія та країни Океанії

Відповіді до тестових завдань

Зразки тестових зошитів для ЗНО

Тестовий зошит № 1

Тестовий зошит № 2

Перевір себе! Копія сертифікаційної роботи з географії, 2019 р.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.