Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди

Основою будь-якої екосистеми є трофічні та супутні їм енергетичні зв’язки. Перенесення потенціальної енергії їжі, створеної фотосинтезуючими організмами, шляхом поїдання одних видів іншими називається ланцюгами живлення, або харчовими ланцюгами. Кожний ланцюг живлення складається з певної кількості ланок, або трофічних рівнів.

Кількість ланок ланцюгів живлення обмежена (не перевищує 4-5), оскільки під час передавання енергії з попередньої ланки до наступної більша її частина втрачається.

Ланцюги живлення пасовищного типу «йдуть» від продуцентів (рослин) до травоїдних (консументів І порядку), хижаків (консументів II порядку) і завершуються редуцентами.

У міру пересування ланцюгом живлення, як правило, тварини все більше збільшуються у розмірах і зменшуються чисельно: рослини —> дрібні гризуни —> лисиця.

Харчові ланцюги паразитів, на відміну від хижаків, ведуть до організмів, які все більше зменшуються у розмірах і збільшуються чисельно: рослини —> травоїдні ссавці —> блохи —> джгутикові.

Ланцюги живлення детритного типу починаються з відмерлих решток рослин, трупів і екскрементів тварин: лісова підстилка —> дощовий черв’як —> чорний дрізд —> пухоїд; мертва тварина —> личинки мух —> трав’яна жаба —> вуж —> яструб.

Один і той же вид може одночасно бути ланкою різних ланцюгів живлення: птахи, які живляться комахами-фітофагами, хижаками і редуцентами; тварини, що живляться рослинною їжею, і м’ясоїдні.

Ланцюги живлення в екосистемах переплетені й утворюють харчові, або трофічні, сітки. Харчові сітки всередині кожної екосистеми мають добре виражену структуру, яка характеризується кількістю, розміром і загальною масою організмів — біомасою на кожному рівні ланцюга живлення.

Кількість ланок ланцюга живлення в екосистемі обмежується правилом екологічної піраміди, відповідно до якого загальна біомаса та енергія кожної наступної ланки зменшується. Це правило можна зобразити у вигляді піраміди, складеної з окремих блоків, що відповідають продуктивності організмів на певному трофічному рівні.