Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Екосистеми

Екосистеми. Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах

Екосистемою називають сукупність організмів, які взаємодіють між собою і з неживою природою таким чином, що всередині такої системи виникають потоки енергії і колообіг речовин.

Поняття «екосистема» поширюється і на штучно створені людиною об’єкти: сільськогосподарські угіддя, парки, лісопосадки, очисні споруди тощо.

Біогеоценоз — відносно однорідна ділянка земної поверхні з певним складом живих (біоценоз) і неживих (геоценоз, або біотоп) компонентів, об’єднаних колообігом речовин та потоком енергії.

Біоценоз — історично утворена сукупність популяцій різних видів (рослин, тварин, мікроорганізмів), що населяють певну територію або акваторію і характеризуються певними взаємозв’язками.

Основою біогеоценозу є автотрофні організми — продуценти (виробники), які з використанням сонячної енергії створюють поживні речовини. Найважливішу роль відіграють вищі рослини, які, продукуючи органічні речовини, є в основі всіх трофічних ланцюгів біогеоценозу, субстратом для тварин і мікроорганізмів, активно впливають на мікроклімат біотопу. Готові органічні речовини використовують для отримання і накопичення енергії первинні та вторинні гетеротрофи (травоїдні і м’ясоїдні тварини) — консументи. Органічні залишки продуцентів і консументів розкладаються на простіші неорганічні сполуки гетеротрофними редуцентами, або деструкторами. Це мікроорганізми — бактерії, гриби, багато з протистів, а також тварини, що харчуються падаллю (наприклад, деякі комахи і черви). Таким чином, кожний живий організм у біогеоценозі займає певну екологічну нішу (місце) у складній системі екологічних взаємозв’язків з іншими організмами і чинниками неживої природи.