Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Генофонд

Генофонд — сукупність усіх генних варіацій (алелей) певної популяції. Популяція володіє всіма своїми алелями для оптимального пристосування до умов навколишнього середовища.

Якщо до певного гену в усій популяції існує лише одна алель, то популяція щодо цього гена є мономорфною. За наявності декількох версій гена в популяції, вона вважається поліморфною. У випадку сильного інбридингу часто виникають мономорфні популяції лише з однією версією гена. Одним із показників обсягу генофонду є ефективна величина популяції. У популяції з диплоїдним набором хромосом може бути максимально удвічі більше алелей одного гена, ніж індивідів.

Великий генофонд з безліччю різних варіантів окремих генів дає краще пристосування потомства до мінливого середовища. Різноманітність алелей дозволяє пристосуватися до змін швидше, якщо відповідні алелі вже є, ніж якщо вони повинні з’явитися внаслідок мутацій. Водночас, у незмінному середовищі менше число алелей може бути вигіднішим, оскільки за великої кількості алелей можуть виникати їх несприятливі комбінації.