Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Регуляція функцій у багатоклітинних тварин

Гуморальна регуляція. Гуморальною регуляцією називають біологічну регуляцію, за якої передавання інформації здійснюється за допомогою біологічно активних хімічних речовин (реагентів-реактантів), що поширюються в організмі током крові, лімфи або шляхом дифузії в міжклітинній рідині. Засобами транспорту гуморальних агентів є кров, лімфа й міжклітинна рідина. Транспортуються ці фактори у вільному стані, зв’язаному з білками або в комплексі з елементами крові. У зв’язаному стані агенти неактивні. Тому їх ефективність визначається концентрацією вільного агента. Тривалість дії: нейромедіатори діють мілісекунди, пептиди — від кількох секунд до кількох хвилини, білки й глікопротеїди — від кількох хвилин до кількох годин, стероїди — кілька годин, йодтиронін — добу.

Нервова регуляція. В основі нервової регуляції лежить принцип рефлексу. Нервово-рефлекторна регуляція — регуляція діяльності функціональних систем й організму загалом, що здійснюється за допомогою безумовних й умовних рефлексів. Механізм її полягає в тому, що зовнішнє або внутрішнє середовище організму, діючи на екстерорецептори або інтерорецептори, спричиняє виникнення в них нервових імпульсів. Імпульси по доцентрових нервових волокнах передаються до ЦНС, а звідти по системі нейронів і відцентрових нервових волокнах досягають рефлекторних органів (поперечносмугастих м'язів, гладеньких м’язів, залоз) і змінюють їх активність. Нервово-рефлекторна регуляція — основний вид регуляції всіх фізіологічних функцій вищих хребетних тварин і людини.

Гормональній регуляції функцій властива повільніша, порівняно з нервовою, але тривала й стійка дія.