Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 14-17)

1. У якій точці на малюнку магнітного поля модуль вектора магнітної індукції має найбільше значення?

 • А у точці А
 • Б у точці В
 • В у точках С або D
 • Г у всіх точках однаковий

2. Укажіть малюнок, на якому правильно розміщена магнітна стрілка біля прямого провідника зі струмом.

3. Укажіть явище, аналогічне явищу самоіндукції в електродинаміці.

 • А явище нагрівання речовини в молекулярній фізиці
 • Б явище інерції в механіці
 • В явище протікання електричного струму в електродинаміці
 • Г явище розпаду ядер атомів у квантовій фізиці

4. За фрагментами траєкторій заряджених частинок 1 і 2, що влетіли в магнітне поле з однаковою швидкістю, з’ясуйте знак заряду кожної частинки.

 • А частинка 1 заряджена негативно, частинка 2 заряджена позитивно
 • Б частинка 1 заряджена позитивно, частинка 2 заряджена негативно
 • В обидві частинки заряджені негативно
 • Г обидві частинки заряджені позитивно

5. До середини підвішеного на нитці легкого алюмінієвого кільця підносять штабовий магніт. Укажіть, що відбудеться з кільцем.

 • А нічого не відбудеться
 • Б почне обертатися навколо вертикальної осі
 • В почне обертатися навколо горизонтальної осі
 • Г відштовхнеться від магніту

6. У котушці, індуктивність якої становить 0,6 Гн, сила струму — 20 А. Яку енергію має магнітне поле цієї котушки? Як зміниться енергія поля, коли сила струму зменшиться удвічі?

7. Визначте модуль і напрямок сили F, яка діє на провідник довжиною l = 0,2 м за сили струму I = 10 А в магнітному полі з індукцією В = 0,13 Тл, якщо кут α між В і l дорівнює: а) 90°; б) 30°.

8. Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В. У деякий момент часу електрон пролітає на відстані 4 мм повз провідник зі струмом, при цьому вектор швидкості електрона спрямований паралельно до провідника. Яка сила буде діяти на електрон, якщо по провіднику тече струм 5 А?