Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

В тексті підручника наводяться не лише наукові факти, теорії та пояснення а й проблемні запитання, описи природних явищ чи технологічних процесів. Вони спонукатимуть вас шукати відповіді, аналізувати й пояснювати. У підручнику є рубрика «Електронний додаток», яка містить необхідний додатковий матеріал.

Розділ 1. Електродинаміка

§ 1. Електромагнітна взаємодія. Закон Кулона

§ 2. Електричне поле

§ 3. Провідники та діелектрики в електричному полі

§ 4. Робота з переміщення заряду в електричному полі

§ 5. Потенціал електричного поля

§ 6. Електроємність. Конденсатори

Електродинаміка. Перевірте себе (§1-6)

§ 7. Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола

§ 8. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

§ 9. Робота й потужність електричного струму

§ 10. Електричний струм у металах

§ 11. Електричний струм у напівпровідниках

§ 12. Електричний струм у рідинах

§ 13. Електричний струм у тазах

Електродинаміка. Перевірте себе (§ 7-13)

§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера

§ 15. Дія магнітного поля

§ 16. Електромагнітна індукція

§ 17. Самоіндукція

Електродинаміка. Перевірте себе (§ 14-17)

Електродинаміка. Практикум

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 18. Механічні коливання

§ 19. Гармонічні коливання

§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях

§ 21. Маятники

§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

§ 23. Механічні хвилі

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 18-23)

§ 24. Вільні електромагнітні коливання

§ 25. Змінний струм

§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму

§ 27. Трансформатор

§ 28. Електромагнітні хвилі

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 24-28)

§ 29. Інтерференція світла

§ 30. Дифракція світла

§ 31. Дисперсія світла

§ 32. Задачі та вправи

§ 33. Відбиття й заломлення світла

§ 34. Лінзи. Оптичні прилади та системи

Коливання та хвилі. Перевірте себе (§ 29-34)

Коливання та хвилі. Практикум

Розділ 3. Квантова та ядерна фізика

§ 35. Гіпотеза квантів Планка. Фотон

§ 36. Фотоефект

§ 37. Квантові властивості атома

§ 38. Спектри. Спектральний аналіз

§ 39. Атомне ядро

§ 40. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§ 41. Ядерні реакції

§ 42. Елементарні частинки

Квантова та ядерна фізика. Перевірте себе (§ 35-42)

Квантова та ядерна фізика. Практикум

Розділ 4. Астрономія

§ 43. Небесна сфера

§ 44. Видимі рухи світил на небесній сфері

§ 45. Методи та засоби фізичних й астрономічних досліджень

§ 46. Сонячна система

§ 47. Видимі рухи планет. Закони Кеплера

§ 48. Планети та їх супутники

§ 49. Малі тіла Сонячної системи

§ 50. Найближча зоря — Сонце

§ 51. Зорі. Еволюція зір

§ 52. Галактики

§ 53. Елементи сучасної космології

§ 54. Дослідження космосу

Астрономія. Перевірте себе (§ 43-54)

Астрономія. Практикум

Відповіді

Додатки