Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 33. Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу

Як людина впливає на біосферу нашої планети? Чому протягом останніх кількох сотень років вплив людини на біосферу суттєво збільшився? Яким чином зміни в біосфері можуть впливати на життєдіяльність людини? Чи можуть впливати на стан біосфери домашні тварини?

Поняття ноосфери

В. І. Вернадський ще в першій половині ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу (термін запропонували 1927 року французькі вчені Е. Леруа та П. Т. де Шарден). Спочатку В. І. Вернадський розглядав ноосферу (від грецьк. ноос — розум) як особливу «розумову» оболонку Землі, що розвивається поза біосферою. Однак згодом він дійшов висновку, що ноосфера — це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження і поліпшення стану природного середовища.

Застосування екологічних закономірностей людиною

Наша планета є унікальною. Це накладає величезну відповідальність на людство загалом. Бо необережна діяльність людини здатна знищити ті екосистеми, які роблять існування нашого виду на планеті можливим. Щоб не завдати шкоди екосистемі своєю діяльністю, перспективним є урахування екологічних закономірностей в усіх сферах життя людини.

Розуміння цих закономірностей має також велике значення для створення принципів раціонального природокористування. З їх допомогою можна суттєво полегшити вирощування сільськогосподарської продукції. Вони є абсолютно необхідними для створення систем утилізації та переробки відходів, які утворюються в результаті діяльності людини в різних сферах.

Важливе значення має знання екологічних закономірностей під час проведення процедур рекультивації після використання людиною якихось ділянок поверхні планети. Наприклад, відновлення екосистем після завершення видобутку корисних копалин (мал. 33.1).

Мал. 33.1. Після видобутку корисних копалин екосистеми потребують відновлення

Шляхи уникнення глобальної екологічної кризи

Для захисту й збереження біосфери використовують багато технологій. Для цього на різних рівнях (науковому, законодавчому, господарському тощо) уживають цілу низку заходів зі збереження як окремих видів, так і цілих екосистем. Здійснюють активну громадську роботу. Створюють так звані Червоні книги.

Червона книга — це затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони. А для збереження екосистем виділяють природоохоронні території.

Суттєвою тенденцією в діяльності людини, яка сприяє уникненню глобальної екологічної кризи, є розвиток екологічного мислення та привертання уваги до проблем на рівні урядів та міжнародних організацій. Їх співпраця в галузі збереження та відновлення екосистем може вирішувати велику кількість екологічних проблем.

Отже, тепер ви знаєте

1. Хто запропонував поняття ноосфери? 2. Що таке ноосфера? 3. Навіщо потрібно знати екологічні закономірності? 4. Як люди використовують екологічні закономірності? 5*. Які ознаки глобальної екологічної кризи ви можете спостерігати навколо себе?

Запитання та завдання

6*. Що треба робити для вирішення екологічних проблем у вашій місцевості? Відповідь обґрунтуйте. 7*. Як може ваша особиста діяльність вплинути на вирішення глобальних екологічних проблем?