Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Шановні одинадцятикласники і одинадцятикласниці! Цього року ви закінчуєте вивчення шкільного курсу біології та екології. З деякими темами ви вже знайомилися в курсі біології та основ здоров'я, а якісь вивчатимете вперше.

На сторінках підручника ви знайдете посилання на сторінку Інтернету, де розміщено тестові завдання для контролю знань за вивченими темами.

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптація як властивість біологічних систем

§ 2. Закономірності формування та властивості адаптацій

§ 3. Преадаптація та постадаптація. Стратегії адаптацій

§ 4. Адаптивна радіація

§ 5. Екологічно пластичні та непластичні види

§ 6. Середовища існування та адаптації до них

§ 7. Адаптації на молекулярному та клітинному рівнях

§ 8. Способи терморегуляції організмів

§ 9. Життєві форми організмів

§ 10. Екологічна ніша як наслідок адаптацій

§ 11. Коеволюція та коадаптація

§ 12. Форми співіснування видів

§ 13. Паразитизм. Організм як середовище існування

§ 14. Взаємодія паразитів з організмом хазяїна

§ 15. Адаптивні біологічні ритми

Основні положення теми «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

§ 16. Науки про здоров'я. Здоровий спосіб життя

§ 17. Складові здорового способу життя

§ 18. Статева культура і безпека для здоров'я

§ 19. Небезпека алкоголю, куріння та наркотиків

§ 20. Стресові фактори середовища та здоров'я

§ 21. Імунна система. Робота імунної системи

§ 22. Профілактика неінфекційних захворювань

§ 23. Профілактика інфекцій та інвазій

Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 7. Екологія

§ 24. Завдання та методи екології

§ 25. Екологічні чинники

§ 26. Вплив екологічних чинників на організми

§ 27. Популяції

§ 28. Регуляція процесів у популяціях

§ 29. Екосистеми

§ 30. Екологічні сукцесії

§ 31. Агроценози

§ 32. Біосфера та біогеохімічні цикли

§ 33. Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу

Основні положення теми «Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 34. Сучасні екологічні проблеми

§ 35. Якість довкілля. Критерії забруднення

§ 36. Види забруднення

§ 37. Забруднення атмосфери та її охорона

§ 38. Забруднення гідросфери та її охорона

§ 39. Забруднення ґрунтів та їх охорона

§ 40. Біорізноманіття та його збереження

§ 41. Охорона природи в Україні

§ 42. Концепція сталого розвитку

§ 43. Екологічне мислення

Основні положення теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

§ 44. Завдання та досягнення сучасної селекції

§ 45. Сучасні методи селекції

§ 46. Явище гетерозису

§ 47. Гомологічні ряди спадкової мінливості. Походження культурних рослин

§ 48. Генетична та клітинна інженерія в сучасній селекції

§ 49. Генетична інженерія людини. Біоетичні проблеми

§ 50. Сучасна біотехнологія

§ 51. Біологічна небезпека та біологічний захист

Основні положення теми «Застосування результатів біологічних досліджень...»

Узагальнення

Біологія та глобальні проблеми людства

Практикум