Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку

Поміркуйте

  • Чи є правильним твердження, що майбутнє нашої планети залежить від кожного з нас?

Згадайте

  • Сталий розвиток
  • Природокористування
  • Екосистема
  • Природні ресурси

Індивідуальний рівень

Рівень окремої людини, здавалося б, не пропонує якихось серйозних досягнень у сфері впровадження концепції збалансованого розвитку. Але насправді не слід забувати, що будь-яка велика річка (Амазонка, Ніл, Дніпро) утворюється шляхом об'єднання чималої кількості окремих маленьких крапель. Так, внесок кожної окремої людини є невеликим, але сумарно суспільство здатне подолати будь-яку проблему.

На індивідуальному рівні можна багато зробити, наприклад, у сферах енергозбереження та переробки відходів. Проблема переробки відходів, наприклад має дуже складний етап — сортування побутового сміття. Саме цей етап гальмує більшість зусиль у цьому напрямку. Його рішення вкрай просте — сортувати сміття перед тим, як викидати. Але зробити це можна тільки на індивідуальному рівні. Проблема енергозбереження також має багато способів розв'язання. Людина сама вирішує, які лампи їй купувати, яку температуру в приміщенні підтримувати взимку, як утеплювати свій будинок, щоб не витрачати марно ресурси на опалення (мал. 106.1).

Місцевий рівень

Місцевий рівень уже вимагає не тільки прийняття особистих рішень, але й ефективної соціальної взаємодії, що теж є одним із компонентів збалансованого розвитку. Соціальний і психологічний комфорт населення — це важлива складова нормального розвитку.

Мал. 106.1. Розглядаючи сучасну побутову техніку, людина може сама вибирати клас енергозбереження

На місцевому рівні можна вирішувати проблеми і шукати шляхи розвитку в межах села, району, міста. На цьому рівні стають актуальними і потребують рішень питання транспорту, обмеження викидів, управління. Залишаються актуальними проблеми енергозбереження та переробки відходів. Адже саме на місцевому рівні вирішується, наприклад, яким буде спосіб утилізації твердих побутових відходів.

Прикладом розв'язання проблеми на місцевому рівні є, приміром, визначення типу очисних споруд для каналізаційних стоків у конкретному населенному пункті. Прийняття такого рішення вимагає врахування чималої кількості параметрів, зокрема економічних (витрати на будівництво і експлуатацію), екологічних (ризик забруднення середовища), суспільних (зведення споруд поблизу будинків може негативно сприйматися їхніми жителями) та інших.

Наприклад, для невеликих населених пунктів раціональним може бути очищення стоків за допомогою біоплато (мал. 106.2). Але воно вимагає побудови спеціальних споруд, які займають певну територію. Відповідно, необхідно оцінити не тільки технічні, економічні й соціальні аспекти спорудження цієї конструкції, але ще й урахувати ландшафт місцевості та розташування споруди відносно житлових масивів.

Державний рівень

Державний рівень потребує вкрай серйозного підходу до прийняття рішень. На цьому рівні суттєво зростає ціна помилки і значно збільшується період від початку реалізації будь-якого проекту до його завершення. Це пов'язано з дуже великими масштабами проблем, які повинні вирішуватися на рівні держави.

Значна увага повинна приділятися економічним і соціальним питанням збалансованого розвитку. Якщо найкращі ідеї впроваджувати за рахунок зубожіння більшої частини населення, то ніякого збалансованого розвитку не буде. На державному рівні є можливість вирішити багато проблем за допомогою економічних важелів. Так, надання економічних пільг тим підприємствам, які дотримуються концепції збалансованого розвитку, може суттєво сприяти впровадженню концепції.

Сучасним прикладом прийняття рішень на державному рівні може бути питання імплементації екологічних стандартів, які регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Такі стандарти діють у країнах Європи з 1988 року. На сьогодні останнім прийнятим стандартом є Євро-6, який набув чинності 2015 року. Згідно з цим стандартом, викиди вуглекислого газу легкових автомобілів не повинні перевищувати 130 г на кілометр шляху. Такі вимоги змушують кожного виробника автомобілів змінювати їхню конструкцію, удосконалювати економічність і принципи роботи двигунів, шукати нові види палива. Такі рішення не тільки покращують екологічну ситуацію в країні, але й стимулюють розвиток сучасних технологій.

Мал. 106.2. Очищення стоків із використанням біоплато

Міжнародний рівень

На міжнародному рівні найбільше уваги приділяється розв'язанню проблем, які неможливо вирішувати в межах однієї країни. Це забруднення атмосфери і гідросфери, глобальне потепління, зменшення біорізноманіття та багато інших.

На цьому ж рівні відбувається обговорення проблем освіти і розвитку світової науки. Хоча освітні й наукові програми на державному рівні виконуються, міжнародна співпраця в цих питаннях може давати чудові результати.

Практична робота

Укладання плану заходів щодо екологізації окремої форми антропогенної діяльності (на прикладі виробництва, транспорту, рекреаційно-туристичної діяльності тощо)

1. Виберіть форму антропогенної діяльності, для якої буде укладено план заходів.

2. Визначте основні екологічні проблеми, які створює ця форма діяльності.

3. Підберіть методи, які можуть сприяти вирішенню цих проблем.

4. Складіть план заходів і сформулюйте висновки.

Ключова ідея

Шляхи реалізації збалансованого розвитку можуть бути різноманітними і відбуватися на різних рівнях — від особистого життя до міжнародних організацій. Але на всіх рівнях головна ідея є незмінною: людина повинна залишити наступним поколінням комфортну для життя планету.

Запитання та завдання

1. Складіть перелік пропозицій, які можуть сприяти реалізації концепції збалансованого розвитку у вашому населеному пункті. 2. Чи можна вважати масове впровадження електромобілів одним зі способів реалізації концепції збалансованого розвитку?