Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

§ 33. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Добігає кінця тема, упродовж якої ви вивчали неметалічні й металічні елементи та їхні сполуки. Набуті знання дають змогу не лише називати речовини за сучасною українською номенклатурою, наводити приклади сполук неметалічних і металічних хімічних елементів, характеризувати й обґрунтовувати хімічні процеси за участю речовин різних класів, а й застосовувати їх для проведення хімічного експерименту.

Пригадайте, що хімічним експериментом називають науковий дослід з вивчення хімічних явищ та властивостей речовин.

Як вам відомо, експериментальний метод — провідний у хімічній науці, а відтак, і в навчанні хімії. Чимало законів, зокрема закон збереження маси речовин, закон об'ємних відношень газів, були відкриті вченими експериментально. У вас теж є нагода планувати й проводити експеримент, розв'язувати експериментальні задачі на уроках хімії.

Задачі, розв'язування яких потребує проведення хімічного експерименту, називають експериментальними.

Розв'язування експериментальних задач дає можливість пройти шляхами хімічних відкриттів, перевірити глибину і гнучкість власних знань, розвивати й надалі експериментальні вміння, формувати загальну компетентність щодо безпечного поводження з речовинами.

У чому полягає відмінність фізичних явищ від хімічних?

Під час виконання практичної роботи 1 ви будете експериментально доводити властивості й склад солей, розпізнавати їх.

Пам'ятайте, що проведенню реального хімічного експерименту передує уявний хімічний експеримент, тобто такий, що спланований та спрогнозований в уяві на основі знань про речовини та їхні властивості. Уявний експеримент, проведений вами на етапі підготовки до практичної роботи, допоможе уникнути нераціонального використання речовин, зайвих витрат часу, забезпечить успішне дослідження якісного складу солей.

У цій практичній роботі запропоновано два варіанти експериментальних задач. До першого варіанта увійшли задачі, розв'язування яких потребує відтворення знань у відомих ситуаціях і складається з невеликої кількості практичних дій. У другому варіанті наведено умови дещо складніших експериментальних задач. Розв'язуючи задачі, вам доведеться висувати гіпотези, розробляти план, обирати з-поміж різних способів один правильний.

Умов експериментальних задач наведено значно більше, ніж можна виконати, пояснити й описати за одне практичне заняття. Зроблено це з метою індивідуалізації вашої дослідницької діяльності. Ви маєте бути підготовлені до проведення хімічного експерименту з розв'язування будь-якої задачі, а на занятті вчитель вкаже, які задачі має розв'язувати кожен з вас.