Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Перший варіант (полегшений)

1. Експериментальним шляхом доведіть вміст у пробірці розчину:

 • а) натрій силікату;
 • б) натрій карбонату;
 • в) цинк нітрату.

2. Проведіть досліди, за допомогою яких можна встановити:

 • а) тимчасову жорсткість води;
 • б) наявність домішок магній сульфату в порції натрій сульфату;
 • в) що в розчині міститься ферум(ІІІ) хлорид, а не ферум(ІІ) хлорид.

3. Експериментальним шляхом установіть:

 • а) яка з речовин — барій хлорид чи натрій карбонат — взаємодіє з нітратною кислотою;
 • б) яка з речовин — амоній сульфат чи купрум(ІІ) сульфат — взаємодіє з лугом з виділенням газу;
 • в) яка з речовин — натрій хлорид чи ферум(ІІ) хлорид — взаємодіє з лугом.

Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошит для практичних робіт.

Другий варіант

1. Проведіть досліди з визначення якісного складу:

 • а) амоній ортофосфату;
 • б) ферум(ІІ) сульфату;
 • в) ферум(ІІІ) хлориду.

2. У двох пробірках без етикеток містяться розчини солей:

 • а) калій хлорид і калій ортофосфат;
 • б) ферум(ІІ) сульфат і цинк сульфат;
 • в) натрій силікат і натрій карбонат.

За допомогою якісних реакцій розпізнайте солі.

3*. Запропонуйте способи експериментального визначення речовин у кожному із чотирьох переліків і виконайте досліди за одним з них.

 • А магній сульфат, алюміній сульфат, амоній сульфат
 • Б амоній хлорид, барій хлорид, натрій силікат
 • В ферум(ІІ) сульфат, ферум(ІІІ) сульфат, аргентум(І) нітрат
 • Г барій хлорид, натрій карбонат, натрій ортофосфат

Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошит для практичних робіт.