Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ VI. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

ПРО М. КОПЕРНИКА

Коперник народився в місті Торунь [Польща], куди його родина переселилася із Кракова. Навчався спочатку в Краківському університеті, а потім в італійських університетах Болоньї, Падуї і Феррарі. В університетах Кракова і Болоньї Коперник одержав гарну підготовку з астрономії. Після цього в Падуанському університеті протягом двох років він вивчав медичні науки, у Падуї та Феррарі завершив юридичну освіту. Коперник був не тільки видатним астрономом, але й математиком, лікарем і юристом. <...> Понад 20 років проживає Коперник у місті Фрауенбурзі [тепер місто Фромборк, Польща], обіймав посаду каноніка [духовна посада]. У цей час він мешкав в одній із веж стіни, що оточувала собор. Саме там створив свою обсерваторію. У цьому місті Коперник і помер. [14, с. 73]

М. КОПЕРНИК ПРО ВСЕСВІТ

Порівняно з небом Земля не більша за цятку або ніби визначена величина порівняно з нескінченним. Неможливо, щоб Земля становила центр світу. Як невимірне обертатиметься 24 години навколо дріб’язку?!

Ураховуючи величезну віддаленість небесних тіл, важко собі уявити, щоб вони могли описати таке неосяжне коло протягом 24 годин. І навіщо: чому саме нескінченний Всесвіт повинен обертатися навколо мізерно малої Землі? [14, с. 73]

1) Підготуйте історичну довідку про постать М. Коперника.

2) Яке значення мала астрономія на той час?

3) Яке головне відкриття здійснив М. Коперник?

4) Чому М. Коперник наважився видати свою книгу «Про обертання небесних сфер» лише в похилому віці?

5) Як ви вважаєте, М. Коперник був більше вченим чи каноніком? Обґрунтуйте свою думку.

ПРО ДЖ. БРУНО

Джордано Бруно народився 1548 р. в місті Нола поблизу Неаполя. У віці 15 років став ченцем, одержавши ім’я Джордано замість Філіппо, близько 10 років перебував у монастирі св. Домініка [Неаполь]. Увесь час він присвятив самоосвіті. <...> Ознайомившись із поглядами Коперника, переконався в їхній справедливості. У 1572 р. Джордано Бруно одержав сан священика, але, обвинувачений інквізицією в єресі, він виїхав спочатку на північ Італії, а потім зовсім залишив Італію.

Близько 15 років він провів за кордоном. За цей час читав лекції з астрономії й філософії в Тулузькому, Паризькому й Оксфордському університетах, сидів у в’язниці Женеви за критику кальвінізму, займався письменницькою діяльністю, видавав власні твори.

У 1592 р. за запрошенням венеціанського патриція Моченіго Джордано Бруно прибув до Венеції <...>, але був переданий інквізиції. <...> 17 лютого 1600 р. Джордано Бруно був страчений інквізицією [спалений на багатті]. Він залишився в пам’яті людей видатним ученим, сміливою, принциповою, вірною своєму покликанню людиною. [14, с. 74]

ІЗ КНИГИ ДЖ. БРУНО «ПРО НЕСКІНЧЕННІСТЬ ВСЕСВІТУ ТА СВІТИ»

...Існують нескінченні землі, нескінченні сонця. <...> Єдине, отже, небо, безмірний простір, лоно якого містить усе. <...> У ньому — незліченні зірки, сузір’я, кулі [планети], сонця й землі, які сприймаються чуттєво. Розумом ми осягаємо нескінченну кількість інших. Безмірний, нескінченний Всесвіт складений із цього простору й тіл, що містяться в ньому. [14, с. 74]

1) Що вам відомо про Дж. Бруно?

2) Чи можна назвати Дж. Бруно послідовником ідей М. Коперника?

3) Як називається основна праця Дж. Бруно?

4) Висловте думки Дж. Бруно про Всесвіт.

5) Унаслідок чого і за яких обставин Дж. Бруно було заарештовано та передано інквізиції?

ПРО «ДОН-КІХОТА» М. ДЕ СЕРВАНТЕСА

Поруч із Дон Кіхотом діє в романі селянин — зброєносець Санчо Панса. На ньому позначилася обмеженість сільських умов існування: Санчо Панса наївний і навіть часом недоумкуватий, він — єдина людина, що повірила в лицарські нісенітниці Дон Кіхота. Але Санчо не позбавлений гарних якостей. Він не тільки демонструє свою кмітливість, але й виступає носієм народної мудрості, яку викладає в незліченних прислів’ях і приказках. <...> У жодному творі західноєвропейського Ренесансу [Відродження] немає такого апофеозу [звеличення] селянина.

Дві головні дійові особи роману з їх фантастичними й наївними поняттями показані на тлі реальної буденної Іспанії, країни пихатої знаті, трактирників і купців, заможних селян і погоничів мулів. У мистецтві зображення цієї буденності Сервантесу немає рівних. [14, с. 70]

1) Охарактеризуйте постать М. де Сервантеса.

2) Назвіть головних героїв роману «Дон-Кіхот».

3) Сформулюйте головну тему та ідею роману.

4) Поміркуйте, чому роман М. де Сервантеса актуальний і сьогодні.