Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

Посібник містить близько 350 документів та матеріалів, уривків із художніх творів зі всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХІ ст., що відповідають програмі 11-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Після кожного документа подані різноманітні запитання та завдання, що стосуються тексту джерела, а також активізують загальні знання учнів із теми. Видання стане незамінним помічником у складній праці вчителя, допоможе організувати роботу з історичними документами, не витрачаючи багато часу на їхній пошук у різних джерелах. Призначено для вчителів історії.

Передмова

6 клас

Розділ І. Життя людей за первісних часів

Розділ ІІ. Давній Єгипет

Розділ ІІІ. Передня Азія

Розділ IV. Давні Індія і Китай

Розділ V. Греція в ІІ — першій половині І тис. до н. е.

Розділ VI. Греція в V—IV ст. до н. е.

Розділ VII. Еллінізм

Розділ VIII. Давній Рим у VIII—І ст. до н. е.

Розділ ІХ. Падіння республіки та рання імперія

Розділ Х. Пізня Римська імперія

Розділ XI. Давні слов’яни та їхні сусіди

7 клас

Розділ I. Народження Середньовічного світу. Особливості його розвитку

Розділ II. Релігійне й культурне життя середньовічної Європи

Розділ III. Європа. Візантія. Арабський світ

Розділ IV. Слов’яни та їхні сусіди

Розділ V. Індія. Китай

8 клас

Розділ I. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

Розділ II. Людина ранньої Нової доби

Розділ III. Європейське Відродження

Розділ IV. Реформація і Контрреформація

Розділ V. Західноєвропейські держави у XVI — першій половині XVII ст.

Розділ VI. Європейська культура кінця XVI — першої половини XVII ст.

Розділ VII. Польська держава та Московське царство

Розділ VIII. Криза старого порядку. Початок модернізації

Розділ IX. Країни Сходу

9 клас

Розділ I. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Європа в період Наполеонівських війн

Розділ II. Європа в добу революцій 1848—1849 рр.

Розділ III. Європа й Америка у добу об’єднання й модернізації суспільства

Розділ IV. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

Розділ V. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

Розділ VI. Культура народів світу наприкінці XVIII—XIX ст.

10 клас

Розділ І. Передумови виникнення першої світової війни. Війна та її наслідки

Розділ ІІ. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

Розділ ІІІ. Провідні держави світу у 20—30-х рр. ХХ ст.

Розділ IV. РОСІЯ — СРСР у 1917—1939 рр.

Розділ V. Країни Центральної та Східної Європи в умовах 20—30-х рр. ХХ ст.

Розділ VI. Країни Сходу та Латинської Америки

Розділ VII. Міжнародні відносини 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни

Розділ VIII. Розвиток культури в перші десятиліття ХХ ст.

11 клас

Розділ І. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Розділ ІІ. США і Канада в 1945 — на початку ХХІ ст.

Розділ ІІІ. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Розділ IV. СРСР. Нові незалежні держави

Розділ V. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Розділ VI. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Розділ VII. Міжнародні відносини у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Розділ VIII. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)

Розділ ІХ. Світ на початку ХХІ ст.