Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 3. ЯК І КОЛИ З’ЯВИЛИСЯ НА ЗЕМЛІ ПРАДАВНІ ЛЮДИ

1. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Які існують основні теорії походження людини? Яка з них, на вашу думку, є найпереконливішою?

Ще з давніх часів люди замислювалися над питаннями про власне походження та свій родовід. Існують різні теорії походження людини: наукові, релігійні та інші.

Науковці стверджують, що людина вийшла з тваринного світу і мала загальних предків із людиноподібними мавпами. А це означає, що і зовнішній вигляд наших імовірних далеких пращурів, і поведінка не завжди були такими, як тепер, а змінювалися. Така теорія називається еволюційною.

Еволюція (від латинського) — розвиток, процес поступового безперервного розвитку.

Існує також кілька релігійних теорій. За однією з них людина є Божественним творінням. Так, згідно зі священною книгою християн — Біблією, Бог упродовж шести днів творив світ, у якому ми живемо. На шостий день Він вирішив створити людину за Своїм образом і подобою. Першими людьми, яких Він створив, були Адам і Єва. Їхні нащадки із часом розселилися по всій Землі. Так, за християнською точкою зору, розпочалась історія людства.

Має своїх прибічників і теорія позаземного походження людини.

Розгляньте ілюстрації — сучасну історичну реконструкцію, репродукцію гравюри Г. Доре та наскальне зображення з Австралії — і поясніть, які існують теорії походження людини.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Назвіть етапи еволюції людини. Як змінювалося її життя?

На думку багатьох учених, найдавнішими предками людини були істоти, названі австралопітеками (від латинського — «південні мавпи»). Вони жили в Африці приблизно 4 млн років тому.

Жили австралопітеки невеликими групами, харчувалися в основному рослинами і цілком ймовірно — м’ясом упольованих тварин. Для нападу чи захисту використовували палиці та каміння. Розмовляти вони ще не вміли, а лише видавали деякі уривчасті звуки, що передавали гнів, страх, і попереджали одне одного про небезпеку.

Першим представником роду людського, на переконання багатьох учених, була людиноподібна істота, яка жила близько 2,5 млн років тому. Поряд із рештками цієї істоти (Східна Африка, ущелина Олдувай) археологи знайшли кам’яні знаряддя праці. Саме вміння виготовляти знаряддя праці вчені вважають тією межею, яка відокремлює людину від тварин. Тому цю істоту умовно назвали «людина вміла».

Близько 1,7 млн років тому в Африці, Європі та Азії з’являється новий різновид людиноподібної істоти — «людина прямоходяча», яку вчені ще називають пітекантропом, тобто мавполюдиною. Близько 1 млн років тому такі істоти з’явилися на території сучасної України. Жили мавполюди стадами по 25-40 осіб, постійно пересуваючись у пошуках їжі, займалися збиральництвом і полюванням. Житлом для них найчастіше слугували печери.

Поміркуйте, які переваги надавало мавполюдям використання вогню.

Пітекантропи вміли виготовляти рубила, гостроконечники, скребла.

За пітекантропів у північній півкулі відбулося значне похолодання і частину її території вкрив льодовик, почався льодовиковий період. Пітекантропи пристосувалися до нових умов і навчилися використовувати вогонь.

Мавполюди біля вогнища (сучасна історична реконструкція)

Ще ближче за часом до сучасної людини «стояв» неандерталець. Ця назва походить від річки Неандерталь, що в Німеччині, біля якої вперше знайшли його рештки.

За сучасними даними, неандертальці жили приблизно від 150 до 40 тисяч років тому. Вони мешкали в Європі, Південно-Західній Азії та Африці. Середнього зросту (до 165 см), вони були досить сильні, масивної статури, з великими головами й об’ємом головного мозку майже таким самим, як у сучасної людини.

Неандертальці добре пристосувалися до холоду. Вони удосконалили знаряддя праці, почали виготовляти кам’яні ножі, зазубрені пилки тощо. Неандертальці полювали на різних тварин: північного оленя, мамонта, бізона, коня, волохатого носорога та ін.

Розгляньте малюнок і зробіть припущення, як використовували ці знаряддя праці неандертальці.

Знаряддя праці неандертальця: 1 — гостроконечник; 2 — скребло; 3 — ніж; 4 — зазубрена пилка

Близько 40 тисяч років тому неандертальці зникають. Таємниця їхнього зникнення хвилює багатьох дослідників і сьогодні. Як свідчать археологічні дані, якийсь час сучасні люди і неандертальці мирно співіснували. Можливо, вийшовши за межі Африки, сучасна людина вступила в боротьбу з неандертальцем і знищила його як вид. Утім, це — лише гіпотези.

Походження сучасної людини також є однією із загадок історії. За даними наукових досліджень, «людина розумна», або, як її ще називають, homosapiens, з’явилася в Африці близько 100 тисяч років тому, а в Європі — близько 40-35 тисяч років тому.

Людину сучасного типу назвали кроманьйонцем, оскільки вперше на її рештки натрапили в печері Кро-Маньйон у Франції. На відміну від людиноподібних істот, кроманьйонці мали тендітнішу будову тіла: пряму статуру, високий округлий лоб, тонкий ніс, трохи загострене підборіддя. Пальці на руках стали гнучкішими, що дало змогу виконувати більш точні рухи й різноманітну роботу. Середній зріст кроманьйонців становив 170-180 см. «Людина розумна» вже володіла мовою, вміла висловлювати свої думки.

Розкажіть про еволюцію людиноподібних істот і людини, використовуючи інформацію з тексту й ілюстрації.

1 — австралопітек; 2 — пітекантроп; 3 — неандерталець; 4 — кроманьйонець (сучасні історичні реконструкції за рештками)

Як свідчать дослідження, розселення сучасної людини розпочалося з Африки. Знайдіть і покажіть на карті-схемі «Розселення людей на Землі» (див. с. 12) ймовірну прабатьківщину людини сучасного типу. У які часи було заселено Європу, Азію, Америку та Австралію? Висловте припущення, як і чому відбувалося це розселення.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які існують основні теорії походження людини?

2. Як відбувалося розселення людства по земній кулі?

3. Що саме, на вашу думку, найбільше вплинуло на становлення і розвиток людини?

4. Зробіть припущення, як змінилося життя первісних людей у льодовиковий період.

Домашнє завдання

1. Поясніть, чому неандертальці вижили в умовах похолодання.

2. Уявіть, що ви вчений-археолог. У печері, на місці стоянки пітекантропів, ви знайшли купу золи, рубило, кістки тварин. Які висновки можна зробити на основі цих знахідок?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.