Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Підручник, підготовлений відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів, допоможе учням скласти чітке уявлення про історію Стародавнього світу, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення до історичних подій. Особлива увага в підручнику приділяється питанням духовної і матеріальної культури, історії повсякденного життя, віруванням народів давнини.

Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог особистісно орієнтованого підходу до навчання, що дає можливість вчителю диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність.

Повторення і вступ

§ 1. Що вивчає історія Стародавнього світу

§ 2. Практичне заняття. Як здійснюють відлік часу в історії Стародавнього світу

Розділ І. Життя людей за первісних часів

§ 3. Як і коли з'явилися на Землі прадавні люди

§ 4. Як відбувалося господарювання первісної людини

§ 5. Як було організовано життя суспільства за первісних часів

§ 6. У чому особливості організації влади за первісний часів

§ 7. Як за первісних часів виникали мистецтво і релігійні вірування

§ 8. Практичне заняття. Де і як жили первісні люди на території сучасної України

§ 9. Яку археологічну культуру називають трипільською

Розділ ІІ. Цивілізації Стародавнього Сходу

Тема 1. Стародавній Єгипет

§ 10. У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту

§ 11. Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті

§ 12. Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в II тис. до н.е.

§ 13. Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту

§ 14. Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько-скіфський світ

§ 15. У чому особливості розвитку держав Дворіччя

§ 16. Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина

§ 17. Якою була Передня Азія в І тис. до н.е.

§ 18. Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці

§ 19. Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів

Тема 3. Стародавні Індія та Китай

§ 20. У чому особливості цивілізацій Стародавньої Індії

§ 21. Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії

§ 22—23. У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю

§ 24. Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивалися наукові знання, писемність й освіта

Розділ ІІІ. Історія Стародавньої Греції

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

§ 25. Якими були природа і населення Стародавньої Греції

§ 26. У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій

§ 27. Що можна дізнатися про давньогрецьке суспільство з поем Гомера

§ 28. Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей

§ 29. Як розвивалася Греція у VIІІ—VI ст. до н.е.

§ 30. У чому значення Великої грецької колонізації

§ 31. Як відбувалося становлення Афінського поліса

§ 32. Практичне заняття. У чому особливості Спартанської держави, побуту і виховання спартанців

Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

§ 33. Яким був перебіг греко-перських війн

§ 34. Як в Афінах утверджувалася демократія

§ 35. У чому особливості господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е.

§ 36. Яку роль відігравали наука, освіта і спорт в Афінському полісі

§ 37. У чому полягала причина піднесення Македонії

§ 38. Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва

Тема 3. Доба еллінізму

§ 39. Практичне заняття. Що можна дізнатися про особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами

§ 40. У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав

§ 41. Як за елліністичної доби розвивалася культура

§ 42. Практичне заняття. Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор'я

Розділ ІV. Історія Стародавнього Риму

Тема 1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби

§ 43. Як виник Рим

§ 44. Якою була Римська республіка в V–ІІІ ст. до н.е.

§ 45. Як утворилася Римська середземноморська держава

§ 46. Якими були релігія і традиції давніх римлян

§ 47. У чому особливості суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ–І ст. до н.е.

§ 48. Як з’явився Перший тріумвірат і чому було встановлено диктатуру Цезаря

§ 49. Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря

Тема 2. Римська імперія

§ 50. Як і коли розпочався період імперії

§ 51. Яким було повсякденне життя римлян

§ 52. У чому особливості Римської імперії в III — на початку IV ст.

§ 53. Коли і як виникло християнство

§ 54. Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму

§ 55. Чому занепала Західна Римська імперія

§ 56—57. Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян