Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Практичне заняття. ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬ ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1. ЧАС І ПРОСТІР В ІСТОРІЇ

1) Обговоріть у парах: чому історію називають «наукою про людей у просторі й часі»? Поділіться своїми думками з однокласниками.

2) Як вам відомо, простір в історії зображується на історичних картах. Перегорніть сторінки підручника, знайдіть історичні карти і зробіть висновки про те, у якому просторі розгортається історія Стародавнього світу.

3) Поясніть, спираючись на ілюстрації, як заняття людей, особливості їхнього житла, одягу, харчування, навіть традиції і звичаї пов’язані з тим, у якій місцевості (тобто в якому просторі) вони мешкали.

Реконструкція Кирилівської стоянки, відкритої на території м. Києва

Стародавній Єгипет (сучасний малюнок)

4) Пригадайте, які одиниці вимірювання часу ви знаєте.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ В ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Як здійснюється відлік часу до нашої ери?

Ви вже знаєте, що для вчених-істориків важливо не лише дізнатися про саму історичну подію, а й установити її дату: тисячоліття, століття, рік, місяць, число. Фахівці зазвичай досліджують історичні події в певній часовій, хронологічній послідовності. Це дає змогу визначити зв’язок події з попередніми чи наступними, зробити певні висновки.

Для того щоб орієнтуватися в часі, потрібна певна точка відліку — ера.

Ера (від латинського — вихідне число) — літочислення, лічба років від певної події; новий період розвитку, що починається визначною подією.

У давнину майже кожен народ створював свою систему відліку часу в історії — від якогось певного моменту або за визначеними періодами. Наприклад, дехто розпочинав відлік часу від заснування рідного міста чи від початку правління певного царя. Релігія теж сприяла створенню системи літочислення. Таким чином, відлік часу в різних народів був різним.

Відлік часу в історії, прийнятий у країнах, де головною релігією є християнство, ведеться від Різдва Христового. Усі події, які сталися після Різдва Христового (після Р.Х.), називають подіями нашої ери. Усе, що сталося до народження Ісуса Христа, вважається подіями до нашої ери й записується скорочено — до Р.Х. або до н.е. Таким чином, у науковій літературі та підручниках з історії Стародавнього світу можна зустріти обидва варіанти написання літочислення: до Р.Х. і до н.е.

За допомогою лінії часу розкажіть, як обчислюють роки в межах століть і тисячоліть.

Існують певні правила нанесення на лінію часу дат, подій історії Стародавнього світу. Праворуч позначають події, що відбулися після Різдва Христового (тобто за нашої ери), ліворуч — до Р.Х., тобто до н.е. Рік напередодні народження Ісуса Христа називають першим роком до н.е., а перед цим були другій, третій та інші роки до н.е. Тобто відлік років іде немовби у зворотньому порядку.

Як лічити роки в історії Стародавнього світу

1. Тисячоліття, століття, роки до нашої ери йдуть від більшого до меншого, якщо розглядати лінію часу, то зліва направо. Так, спочатку минає дев’яте тисячоліття до н.е., потім восьме тисячоліття до н.е., потім сьоме та ін.

2. Отже, чим раніше до нашої ери сталася подія, тим більша кількість років віддаляє її від нашої ери. Чим пізніше сталася подія, тим ближче вона до сьогодення і, відповідно, тим меншу кількість років до нашої ери ми зазначаємо. Зверніть увагу, що події, які відбувалися в першій половині століть до н.е., відбувалися раніше, ніж ті, які мали місце у другій.

3. Якщо подія відбулася до нашої ери і необхідно визначити, скільки століть тому це сталося, то до кількості століть до нашої ери додається відповідна кількість століть нашої ери.

4. Слід пам’ятати, що нульового року в історії взагалі немає. Це потрібно враховувати, коли, наприклад, треба визначити вік людини, яка народилася до нашої ери, а померла після її початку. Складаючи загальну суму років, потрібно від результату відняти один рік.

Як визначати століття до н.е. за роками?

Тисячоліття

Століття

Початок століття

Кінець століття

II до н.е.

XII до н.е.

1200 р. до н.е.

1101 р. до н.е.

II до н.е.

XI до н.е.

1100 р. до н.е.

1001 р. до н.е.

І до н.е.

VII до н.е.

700 р. до н.е.

601 р. до н.е.

І до н.е.

II до н.е.

200 р. до н.е.

101 р. до н.е.

Вправи з «історичної математики».

Дайте відповіді на запитання: Відомо, що мідь почали виплавляти близько 9 тисяч років тому. У якому тисячолітті до н.е. це сталося? Що відбувалося раніше: правління вавилонського царя Хаммурапі (1792—1750 рр. до н.е.) чи правління княгині Ольги в Києві (945—964 рр.)?

Спробуйте самостійно скласти кілька вправ з «історичної математики».

Перевірте засвоєне на уроці

Продовжіть речення: «Сьогодні я дізнався (дізналася) ..., навчився (навчилася) ..., я думаю, що ...».