Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

Поетичне мистецтво

1 Найперше - музика у слові!

Бери ж із розмірів такий,

Що плине, млистий і легкий,

А не тяжить, немов закови.

5 Не клопочись добором слів,

Які б в рядку без вад бриніли,

Бо наймиліший спів - сп’янілий:

Він невиразне й точне сплів,

9 В нім - любий погляд з-під вуалю,

В нім - золоте тремтіння дня

Й зірок осіння метушня

На небі, скутому печаллю.

13 Люби відтінок і півтон,

Не барву - барви нам ворожі:

Відтінок лиш єднати може

Сурму і флейту, мрію й сон.

17 Винищуй дотепи гризькі ті,

Той ум жорстокий, ниций сміх,

Часник із кухонь тих брудних -

Від нього плач в очах блакиті.

21 Хребет риториці скрути

Та ще як слід приборкай рими:

Коли не стежити за ними,

Далеко можуть завести.

25 Хто риму вигадав зрадливу?

Дикун чи то глухий хлопчак

Скував за шаг цей скарб, що так

Під терпугом бряжчить фальшиво?

29 Так музики ж всякчас і знов!

Щоб вірш твій завше був крилатий,

Щоб душу поривав - шукати

Нову блакить, нову любов.

33 Щоб мчав, де далеч непохмура,

Де чари діє вітерець,

Де пахне м’ята і чебрець...

А решта все - література.

Переклад Г. Кочура

Запитання та завдання до твору

  • 1. Випишіть із вірша елементи, що протиставляються. Прокоментуйте їх. Як ви вважаєте, чому, обстоюючи засади нового мистецтва, Верлен вдається до системи протиставлень?
  • 2. Як, на вашу думку, пов’язана пропагована поетом плавність віршового розміру з принципом «музичності» поезії?
  • 3. Чи означає, за логікою поета, уславлення «сп’янілого співу» відмову від раціональних засад віршування? Доведіть свою думку, спираючись на текст другої строфи.
  • 4. Як реалізується формула поєднання «невиразного й точного» в низці образів третьої строфи перекладу?
  • 5. Чи існує зв’язок між верленівськими порадами щодо кольоропису в поезії та принципом «музичності»? Які переваги, за Верленом, має відтінок перед барвою?
  • 6. Узагальніть засади нового поетичного мистецтва, що їх утверджує Верлен у даному вірші.

Поглиблений філологічний аналіз

  • 1. На які літературні явища спрямоване заперечення, що міститься у 5-7-й строфах твору?
  • 2. Які художні деталі використовуються в тексті перекладу для символічного узагальнення вад поетичної творчості? Розкрийте їхню семантику.

Розвиток фантазії та можливостей «співтворчого» читання

  • Намалюйте усну ілюстрацію до третьої строфи твору. Які фарби ви б використали у такій ілюстрації?

Дискусійне обговорення

  • Чи згодні ви з верленівським розумінням поетичного мистецтва? Презентуйте ваше бачення поезії.