Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. 10 клас. Волощук

Осіння пісня

1 Неголосні

Млосні пісні

Струн осінніх

Серце тобі

Топлять в журбі,

В голосіннях.

7 Блідну, коли

Б’є годинник:

Линуть думки

В давні роки

Мрій дитинних.

13 Вийду надвір -

Вихровий вир

В полі млистім

Крутить, жене,

Носить мене

З жовклим листям.

Переклад Г. Кочура

Запитання та завдання до твору

  • 1. Як реалізується принцип «музичності поезії» у цьому творі?
  • 2. Які інші принципи, задекларовані Верленом у його «Поетичному мистецтві», знайшли відображення в «Осінній пісні»?
  • 3. Що знаходиться в центрі твору: природа чи внутрішній світ героя?
  • 4. Яким чином автор досягає гармонійної єдності в зображенні природи та внутрішнього світу ліричного героя? Проілюструйте свою відповідь цитатами.
  • 5. Яких смислових нюансів набуває душа ліричного героя через її уподібнення жовтому листю?