Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Українські землі на картах упродовж історії

Міркуємо

Роздивіться карту на с. 87. Які назви для різних частин нашої держави на ній ужито? Як називають ту частину України, у якій ви мешкаєте? Що знаєте про походження цієї назви?

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту.

Ви пам’ятаєте, що найвизначніша праця Михайла Грушевського має назву «Історія України-Руси». Назва Русь передувала назві Україна. Про походження цієї назви серед істориків і мовознавців немає одностайності: одні вважають її скандинавською з походження, інші переконані, що вона є споконвічною для наших земель.

Назву Україна вперше вжито в літописі під 1187 р. За однією з версій, вона походить від слова країна, що означало рідний край, земля. Згодом назва Україна поширилася на всю нашу землю й дала найменування нашому народові, витіснивши з ужитку давнішу. На європейських картах назва Україна набула поширення завдяки картографічним творам Г. де Боплана.

Для називання різних частин нашої країни з давніх часів використовують ще й такі назви, як Волинь, Київщина, Поділля, Галичина, Слобожанщина, Чернігово-Сіверщина, Буковина, Закарпаття та інші. Кожна з них має свою історію, виникали вони за різних часів, тож усі є втіленням історичного минулого. Саме тому такі назви є історичними (їх іще називають історико-географічними). Інколи історичні назви позначають порівняно із сучасними дещо іншу територію. Наприклад, коли йдеться про історичну Волинь, то мають на увазі не сучасну Волинську область, а значно більшу територію, до якої долучають ще й Рівненську, Житомирську і частину Хмельницької області.

Географічний - той, який стосується природних умов або положення на земній поверхні.

Етнографічний - той, який стосується культури й побуту народів світу, їх походження та розселення.

Уживаними також є етнографічні назви - приміром, Гуцульщина. Цю назву застосовують до частини Галичини, Закарпаття та Буковини.

Окреслені історичними та етнографічними назвами землі вирізняються особливостями народного будівництва, одягу, обрядів, господарськими заняттями, що сформувалися під впливом природного середовища та історичних особливостей. Довідатися про ці особливості можна в музеях народної архітектури та побуту, який має кожен історичний регіон.

Робота в парах

Що дізналися про походження та поширення назв Русь, Україна? • Які інші назви використовували здавна для називання різних частин нашої держави?

Найдавнішу державу із центром у Києві історики називають Русь-Україна. За часів розквіту наприкінці X — у середині XI ст. (за великого князя київського Володимира Святославовича та його сина Ярослава Мудрого) вона була найбільшою державою Європи. Її кордони пролягали в районі верхів’їв Волги та її притоки Оки на сході; Дону, Сули, Росі й Південного Бугу - на південному сході та півдні; Дністра, Західного Бугу, Німану і Західної Двіни - на заході; Чудського озера, Фінської затоки, Ладозького й Онезького озер - на півночі.

У середині XII ст. величезна держава була об’єднанням князівств-держав. Київ хоч і лишався центром руських земель, проте вже не був єдиною столицею.

У середині XIII ст. серед кількох князівств на наших теренах наймогутнішим було Королівство Руське, або Галицько-Волинська держава. За часів короля Данила Романовича кордони Галицько-Волинської держави охоплювали західноукраїнські землі та велику частину Правобережної України.

Під час Національно-визвольної війни в середині XVII ст. постала козацька держава Гетьманщина, яку очолював гетьман Богдан Хмельницький. Попри воєнні дії він докладав зусиль для зміцнення кордонів держави, установлення дипломатичних відносин із сусідами. Територія Гетьманщини охоплювала землі Чернігівщини, Полтавщини, Київщини та Східного Поділля, а також Запоріжжя. Столицею та гетьманською резиденцією за Богдана Хмельницького було місто Чигирин.

Територія Гетьманщини поділялася на полки й сотні, які очолювали полковники та сотники. Центрами полків і сотень були найважливіші міста або містечка. За тих часів козацька держава офіційно називалася Військом Запорозьким.

Робота в групах

Виконайте завдання з картою.

Роздивіться карту 1. Визначте територію Війська Запорозького, використовуючи назви історико-географічних регіонів України. 2. З яким державами сусідила Гетьманщина на заході, півдні, північному сході? 3. У якій частині сучасної України розташована Гетьманщина?

Читаємо

Дайте відповіді на запитання до тексту та виконайте завдання.

Державним кордоном називають лінію, що пролягає суходолом чи водоймою і визначає межі території держави - її суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон України відділяє територію нашої держави від територій інших держав.

Державні кордони між сусідніми державами, зокрема загальний напрямок лінії кордону та її графічне зображення на карті, визначають міждержавні угоди. Будь-які відхилення від лінії державного кордону, спричинені особливостями місцевості (зміна русла річки чи рельєфу тощо), узгоджують під час переговорів і так само фіксують в угодах. Лінію державного кордону позначають за допомогою прикордонних знаків на місцевості. На державному кордоні встановлено спеціальний режим, а на місцевості, що прилягає до нього, - прикордонний режим, за дотриманням якого стежать підрозділи прикордонної служби.

Сучасний державний кордон України з Білоруссю, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною є підсумком тривалого процесу його визначення у XX ст. Він не був таким у різні історичні періоди і не завжди збігався з територією, на якій жили українці.

Робота в парах

Що називають державним кордоном? • Які нові слова трапилися в тексті? Поясніть, що вони означають та складіть з кожним речення (усно). • Поставте за текстом 1-2 запитання, що починається словом «Чому». Подискутуйте з приводу почутих запитань та відповідей.

Досліджуємо

Роздивіться ілюстрації. Де у світі виходили друком українські книжки (за потреби скористайтеся додатковою літературою або інтернетом)? Чому українці та українки впродовж історії опинялися в різних країнах?

Хроплива Л. Вітер з України. Нью-Йорк, 1965.

Дубіна В. Блакитні хмаринки. Буенос-Айрес, 1966.

Шанта-Бризгун Л. Катруся летить в країну жовто-золотистої зірки. Торонто, 1993.

Багряний І. Казка про лелек та Павлика-мандрівника. Новий Ульм, 1958.

У вирі історичних подій українці часто потрапляли в чужі краї. Безземелля й злидні, воєнне лихоліття й переслідування за прагнення здобути Україні волю змушували залишати рідну домівку й рушати в далеку дорогу. Переселенці знаходили притулок у багатьох країнах на різних материках. Не всі їхали з України з доброї волі. Чимало було таких, кого переселяли примусово. Є серед українців, які нині мешкають за межами України, й такі, які нікуди не виїжджали, а опинилися в іншій країні через зміни кордонів між державами-сусідами. Усіх закордонних українців називають українською діаспорою. Діаспора - розсіяння по різних країнах народу, змушеного через несприятливі умови життя шукати долі на чужині. Розселення українців відбувалося у ХІХ—ХХ ст. кількома хвилями, пов’язаними з різними історичними подіями. Найчисельнішими є українські громади в Канаді, США, Росії, Бразилії.

Серед закордонних українців багато вчених і митців, політиків і бізнесменів. Діють в українській діаспорі вищі навчальні заклади, школи, видавництва, виходять українські газети та журнали, художня і наукова література. Приміром, після Другої світової війни у США виникло об’єднання українських закордонних письменників «Слово», яке згуртувало більш як 150 митців.

ЧИТАЙЛИКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/CIe6syX або кодом, прочитайте оповідання. Поділіться в загальному колі враженнями від легенди, з якої довідалися про подвиг козака Юрія Кульчицього, якого вважають першим кавоваром у Відні. Витлумачте українську приказку, яка слугує назвою оповідання.

ПІЗНАЙКАМ

Перейшовши за посиланням https://cutt.ly/ZIrt732 або кодом, перегляньте відео про видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. Поділіться з однокласниками та однокласницями враження про те, як склалася доля нашого видатного співвітчизника на чужині.

ІСТОРИЧНА ГРА

Пограйте за допомогою карти сучасної України у відому гру в слова, коли гравці по черзі називають населені пункти, дотримуючись умови, що назви мають починатися на ту літеру, якою закінчується попереднє слово.

Рефлексія

Які завдання на уроці видалися найцікавішими? Під час виконання яких завдань відчували труднощі? Яка інформація у матеріалах уроку була для вас новою?

Оцініть себе

Дайте відповіді на запитання, винесені на початок уроку.

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/TUB4PaV або кодом та виконайте завдання онлайн, щоб перевірити, як засвоїли матеріал параграфа. За потреби, поверніться до тих його частин, які варто опрацювати ретельніше.

Домашнє завдання

Зробіть копію адміністративно-територіальної карти України. Розріжте її на невеличкі частинки різної форми. Спробуйте «зібрати» карту, наклеюючи окремі частинки на аркуш паперу. Якщо копія не була кольоровою, то складену карту розфарбуйте. Нанесіть на карту маршрут подорожі Україною, у яку б ви хотіли вирушити. Чому обрали саме такий маршрут?